Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Privacybeleid

Het privacybeleid van Obex

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Obex B.V en Obex Opleidingen (hierna genoemd Obex) verwerkt van haar klanten.
Indien u een cursus volgt en of een bestelling plaatst bij Obex of om een andere reden persoonsgegevens aan Obex verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Obex, Simon Stevinweg 27, 6827 BS, Arnhem, 088-0088321, KvK Obex: 9136314
Mocht u vragen hebben over dit Privacybeleid, kunt u contact opnemen met info@obex.nl, onder vermelding van “Privacybeleid Obex.”

 

2. Welke gegevens verwerkt Obex en voor welk doel
Om de dienstverlening van Obex optimaal te laten verlopen, zijn enkele persoonsgegevens noodzakelijk:

2.1. Welke gegevens  
In het kader van alle bestellingen en alle verzorgde opleidingen door Obex worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) Voor- en achternaam cursist, geboortedatum, geslacht
b) Adresgegevens en eventueel postadres
c) Telefoonnummer, e-mailadres 

2.2 Wanneer en waarom verzamelt Obex persoonsgegevens?
Obex verzamelt uw persoonsgegevens om haar dienstverlening te verzorgen. Dit doet Obex om de verschillende diensten te optimaliseren. 

2.2.1 Cursusadministratie
Het volgen van een cursus van Obex Opleidingen kan alleen wanneer Obex persoonlijke gegevens ontvangt. Obex moet immers weten wie wanneer bij welke cursus wil deelnemen en wil hierover ook met u als cursist communiceren. Daarom verzamelt Obex persoonlijke gegevens. De gegevens worden verzameld per:
a) inschrijfformulier op de website
b) kunt u per e-mail opgeven
c) telefonisch doorgeven

2.2.2 Bestellingen
Daarnaast worden uw gegevens ook gebruikt wanneer u een bestelling plaatst voor een van de Obex producten, zoals de bekende Obex Bouwbesluitkaart of bijvoorbeeld een van de naslagwerken die Obex aanbiedt. Een naam (al dan niet geanonimiseerd) en werkend e-mailadres zijn hier altijd vereist.

2.3. Verwerking van gegevens
Obex b.v. verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a)   Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over uw cursusinschrijving of bestelling. U ontvangt van Obex altijd bevestiging van uw inschrijving of bestelling. Tijdens de cursus kan er met u worden gecommuniceerd over acute zaken

b)   Uw geboortedatum wordt gebruikt om bij een cursus waaraan een examen zit u te kunnen legitimeren en voor beschrijving op het diploma. U hoeft niet altijd een geboortedatum op te geven voor andere cursussen. Dit varieert dus per opleiding. Tevens verzamelen wij deze gegevens om u te kunnen verrassen op uw verjaardag.

c)   Obex gebruikt uw naam, geslacht en e-mailadres om u in onze e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over cursussen en nieuwswaardige artikelen op de hoogte te houden. De nieuwsbrief is door uw geslacht en achternaam persoonlijk geadresseerd.

2.4. Tijd van bewaring
De gegevens welke Obex gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief houdt Obex net zo lang in het systeem, tot het moment dat u hiervoor bezwaar maakt. Obex maakt onderscheid in het bewaren van verschillende gegevens. Zie hiervoor punt 4.

2.5. Niet afstaan van gegevens
Indien u er voor kiest om geen persoonlijke gegevens te willen afgeven, kan Obex geen certificaat van deelname (na afloop van een cursus) aan u verstrekken. Het anoniem volgen van een cursus zou kunnen, mits Obex de bedrijfsgegevens van u ontvangt waarmee Obex kunnen communiceren. Obex heeft immers te allen tijde contactgegevens nodig voor het verzenden van bevestigingen en facturen.

2.6 Opslaan van gegevens
Alle gegevens worden online via een beveiligde omgeving opgeslagen. Deze gegevens zijn alleen te bereiken door middel van verschillende wachtwoorden achter elkaar te moeten opgeven.

2.7 Ontvangst van gegevens
Vanaf 25 mei 2018 zal de webisite van Obex worden voorzien van een SSL-certificaat. Dit betekent een veilige omgeving om uw gegevens in achter te laten.
 

3. Wie is ontvanger van uw gegevens
Medewerkers van Obex Opleidingen (onderdeel van Obex) kunnen de gegevens verwerken in het  datasysteem. Deze gegevens blijven voor altijd in het systeem staan.

3.1   Externen van Obex
Om uw cursusdeelname zo goed en simpel mogelijk te laten verlopen, verwerkt Obex regelmatig persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Het kan echter voorkomen dat u als cursist ook een examen aflegt, in dat geval kan het voorkomen dat Obex verschillende persoonlijke gegevens moet doorgeven.

3.1.2. Exameninstanties
Het afleggen van een examen (na afloop van bepaalde cursussen) is een strikt persoonlijke handeling. Het is dan ook verplicht om bij aanvang van een examen u zich te legitimeren. Wanneer Obex alle administratie rondom een cursus op locatie regelt, moet Obex beschikken over alle persoonlijke gegevens, zoals geslacht, initialen en geboortedatum. Deze gegevens worden doorgegeven aan exameninstanties zoals CertoPlan, ISAC, CITO of Examenbureau Installatietechniek.

3.1.3. Mailingprogramma
Om u in de toekomst ook zo goed mogelijk te kunnen voorzien van de laatste ontwikkelingen, nieuwswaardige feiten of aanbiedingen, gebruikt Obex een extern mailprogramma. Uw mailadres, achternaam en uw geslacht (voor de aanhef) wordt gebruikt voor het verzenden van onze wekelijkse nieuwsbrief via ons mailprogramma Your Mailinglist Provider.

3.2 Subverwerkersovereenkomst
Obex heeft met de externe partijen een subverwerkingsovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst staat duidelijk vermeld dat externe partijen / dataverwerkers niets met deze doorgestuurde gegevens van Obex mogen doen en deze strikt persoonlijk verwerkt dienen te worden.

4. Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?
Uw persoonlijke gegevens blijven in het systeem van Obex staan om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten plaatsvinden. Hier kunt u als relatie van Obex veel voordeel uit halen. Deze gegevens worden door Obex dan om verschillende redenen bewaard.

4.1 Cursusadministratie
Voor de volledigheid behoudt Obex altijd de gegevens na het volgen van een cursus:
Dit doet Obex om u in de toekomst ook te kunnen voorzien van informatie. Regelmatig wordt Obex benaderd met de vraag wanneer iemand een cursus heeft gevolg. Met de gegevens welke dan in het systeem staan kan er een juist antwoord worden verstrekt en kunt u dan verder. Hierdoor kan het opvragen van een eventueel diploma ook via een soepelere weg verlopen. De gegevens die bewaard blijven zijn:

  • Naam
  • Achternaam
  • Geslacht
  • Mailadres

4.1.1 Nieuwsbrieven
Obex gebruikt uw gegevens om u te allen tijde te kunnen voorzien van de laatste nieuwtjes en aanbiedingen. U kunt deze berichten ontvangen totdat u zich via de uitschrijflink, welke altijd onderaan de nieuwsbrief staat, uitschrijft. Tevens kunt u zich op ieder moment uitschrijven voor elke vorm van gegevens verwerking door schriftelijk een verzoek tot uitschrijving in te zenden. Wilt u uw gegevens compleet laten anonimiseren, dan is dit ook mogelijk (zie punt 5.2.1) Obex zal uw verzoek altijd in behandeling nemen.

5. Recht op inzage, rectificatie of wissen van gegevens
Indien uw gegevens incorrect zijn en gewijzigd moeten, of wanneer u inzage in uw gegevens wil, dan is dit natuurlijk altijd mogelijk. Tevens is het mogelijk om uw persoonlijke gegevens te anonimiseren.

5.1  Inzage
Indien u inzage wil in onze gegevens dan is dit altijd mogelijk. Tevens kan Obex op ieder moment een aanpassing doen in het systeem wat betreft uw persoonsgegevens. Het wissen van gegevens is in het systeem momenteel niet mogelijk. Obex kan uw gegevens wel anonimiseren. Mocht u uw gegevens opvragen, dan kan Obex dit in een overzichtelijke tabel overhandigen.

5.2  Rectificatie of wissen
Mocht u uw toestemming intrekken om uw persoonsgegevens te gebruiken, dan is dat mogelijk. Dit zal dan wel schriftelijk (per post of per e-mail) kenbaar gemaakt moeten worden. Vanaf het moment dat uw bezwaar is binnengekomen zal Obex uw verzoek opvolgen en wordt dit verzoek binnen 24 opgevolgd.

5.2.1 Anonimiseren van uw gegevens
Naar aanleiding van uw verzoek om uw gegevens te wijzigen, kan Obex overgaan tot het anonimiseren van uw persoonsgegevens. Daardoor kan Obex bijvoorbeeld wel op bedrijf blijven zoeken, maar bent u als persoon anoniem.

5.3 Klachten over gebruik van persoonsgegevens
Indien u een klacht heeft over de behandeling van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met Obex opnemen (info@obex.nl). Mocht u hierna alsnog ontevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Obex verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor het realiseren van het doel van de verwerking of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Obex blijft verantwoordelijk voor deze inhoudelijke verwerkingen. 

 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die Obex B.V. of Obex Opleidingen gebruikt voor website bezoekers

Obex gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

8. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Obex neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@obex.nl

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Dankzij een breed portfolio op het gebied van brandveiligheid kan Brafon u adviseren en ontzorgen voor uw complete vastgoedbestand.

Opleidingen

Obex is al bijna twintig jaar de meest betrouwbare opleider op het gebied van brandveiligheid en brandmeldinstallaties.

Obex leidt vakmensen op die meer willen leren op het gebied van bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid.

BHV-trainingen

Tesmo is gespecialiseerd op het gebied van organisatorische brandveiligheid. Denk aan het opleiden, trainen en oefenen van uw BHV-organisatie.‚Äč

Top