Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Obex Opleidingen 088 0088321

Naar opleidingenoverzicht

Van Bouwbesluit naar BBL

In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Dit heeft grote gevolgen voor o.a. de bouwregelgeving en de daarin opgenomen brandveiligheidsvoorschriften. De voorschriften die nu zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012 worden overgeheveld naar het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

Tijdens deze opleiding worden de achtergronden van de bouwregelgeving benoemd. De opbouw en toepassing van het huidige Bouwbesluit 2012 wordt benoemd, waarbij wordt ingegaan op de in dit Bouwbesluit van toepassing zijnde bouwkundige, installatietechnische en organisatorische voorschriften. Dit geeft een integraal beeld van de ontwikkeling van bouwregelgeving gedurende de jaren en geeft een uitgebreid inzicht van de voorschriften.

Hierbij wordt ook ingegaan op gelijkwaardigheid en het hiermee samenhangende gelijkwaardigheidsbeginsel. Benoemd wordt wat gelijkwaardigheid inhoudt, hoe dit toegepast dient te worden en op welke wijze de procedure rondom gelijkwaardigheid verloopt. Hierbij wordt benoemd welke mogelijkheden u hebt wanneer u een conflict hebt met het bevoegd gezag en worden diverse voorbeelden gegeven.

Aanvullend op deze onderwerpen gaat deze opleiding diep in op het komende Besluit Bouwwerken Leefomgeving. Welke veranderingen brengt dit besluit met zich mee, op welke wijze kunt u zich hier optimaal op voorbereiden, welke mogelijkheden hebt u om optimaal om te gaan met komende wijzigingen e.d. Na afloop van de opleiding kunt u zich optimaal voorbereiden op komende bouwregelgeving op gebied van brandveiligheid. 
 

Voor wie is de opleiding interessant?

De opleiding is interessant voor iedereen die zich met Brandveiligheid bezighoudt. Denk hierbij aan;

 • Eigenaars en gebruikers van gebouwen
 • Facilitaire medewerkers / technische dienst medewerkers
 • Medewerkers van Woningstichtingen / Projectontwikkelaars
 • Medewerkers van de brandweer
 • Medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht
 • Medewerkers van Branddetectiebedrijven en Installateurs
 • Medewerkers van Architecten- en Adviesbureaus
   

Doelstelling van de opleiding

U krijgt tijdens de opleiding een eenduidig beeld van de huidige en toekomstige bouwregelgeving afgestemd op brandveiligheid. U krijgt inzicht in:

 • De oorsprong van deze wet- en regelgeving.
 • De eisen en voorschriften vanuit de huidige bouwregelgeving in relatie tot brandveiligheid;
 • Gelijkwaardigheid;
 • De toekomstige eisen aangaande brandveiligheid;
 • De samenhang van het Bouwbesluit met komende wet- en regelgeving.

 

Gewenste voorkennis en denkniveau

Er worden geen specifieke eisen gesteld aan uw voorkennis. De opleiding is op MBO+ niveau. Weet u niet zeker of uw voorkennis voldoende is, neem dan contact op met ons kantoor. Wij adviseren u graag.
 

Opleidingsduur

De opleiding duurt 1 dag. Elke lesdag duurt van 09:00 uur tot en met ongeveer 16.00 uur.
 

Studiebelasting

De studiebelasting beperkt zich tot het volgen van de opleiding.
 

Certificaat

Na afronding van de opleiding krijgt u een certificaat van deelname.
 

Opleiding op locatie

Deze opleiding kan ook op locatie worden verzorgd.
Graag maken wij een voorstel op maat. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op via 088 008 8321 of stuur een bericht naar info@obex.nl

 

Ontvang subsidie voor uw opleidingdeelname!
Schrijft u uzelf of een collega in voor een opleiding, dan heeft u mogelijk recht op subsidie. Dit kan bij OTIB. OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Dit fonds verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek op de website van welke regeling u gebruik kunt maken. 

Direct inschrijven

Kenmerken
opleiding

 

Opleidingduur: 1 dag
Kosten: € 499,- excl. 
Opleidingslocatie: Doorwerth, Leidschendam, Waalwijk
Slagingspercentage: n.v.t. 

Over deze opleiding:
Deze opleiding is inclusief lesmateriaal en lunch.

 

 

Uniek aan Obex

devilAl meer dan 19.000 cursisten

Uitstekende kwaliteit

Slagen voor het examen staat centraal

Docenten in eigen dienst

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Obex Opleidingen 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Top