Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Naar opleidingenoverzicht

Bouwbesluit Brandveiligheid

De bouwtechnische, installatietechnische en organisatorische voorschriften die in Nederland gelden zijn grotendeels benoemd in het Bouwbesluit 2012. Dit Bouwbesluit 2012 is het uitvoeringsbesluit dat wordt aangestuurd vanuit de Woningwet en bevat onder andere technische voorschriften over het brandveilig (ver)bouwen van bouwwerken en over de brandveilige staat van bestaande bouwwerken, open erven en terreinen. Indien u behoefte heeft om binnen 2 dagen veel kennis op te doen over de wettelijke verplichtingen op gebied van brandveiligheid is dit dé opleiding die geschikt is voor u.

Het doel van de brandveiligheidsvoorschriften, zoals omschreven in het publiekrecht, zijn:

 • Het voorkomen van slachtoffers (gewonden en doden), en;
 • Het voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar een ander perceel.
   

Belangrijk hierbij is dat het behoud van bouwwerken en het voorkomen van schade aan milieu, monumenten of maatschappelijke voorzieningen of belang geen doelstellingen zijn vanuit het Bouwbesluit.

Om een volledig beeld te geven van de vereisten vanuit het Bouwbesluit 2012 is de opleiding opgedeeld in een meerdere onderwerpen, wetende:

 • Ontstaan van wetgeving;
  Om een integraal beeld te geven van het ontstaan en de uiteenzetting van de Nederlandse regelgeving omtrent brandveiligheid.
 • Omgevingsvergunningen en de gebruiksmelding;
  Voor welke activiteiten dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd, wat is het belang van vergunningverlening en op welke wijze moet dit worden aangevraagd en vastgelegd.
 • Bouwtechnische voorschriften;
  (Beschermde sub)brandcompartimentering, de bijdrage die constructiematerialen leveren aan brand en rook, het veilig vluchten, de stabiliteit bij brand van de bouwconstructie e.d.
 • Installatietechnische voorschriften
  De verplichting tot het installeren van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, noodverlichting, vluchtrouteaanduiding, brandslanghaspels, mobiele blustoestellen e.d.
 • Organisatorische voorschriften;
  Hulpverlening bij brand, gebruik van aankleding, veilig gebruik van vluchtdeuren e.d. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorschriften vanuit de Arbowet- en regelgeving.

De opgedane kennis is voor u direct toepasbaar in uw eigen werkomgeving. 
 

Voor wie is de opleiding Bouwbesluit Brandveiligheid interessant

De opleiding is interessant voor iedereen die zich met Brandveiligheid bezighoudt. 

Denk hierbij aan;

 • Eigenaars en gebruikers van gebouwen
 • Facilitaire medewerkers / technische dienst medewerkers
 • Medewerkers van Woningstichtingen / Projectontwikkelaars
 • Medewerkers van de brandweer

 

Doelstelling van de opleiding

Verdieping van uw kennis over brandveiligheid. 
Inzicht krijgen in:

 • de oorsprong van deze wet- en regelgeving.
 • de eisen die in het Bouwbesluit zijn vastgelegd.
 • de eisen met betrekking tot vergunningen.
 • de systematiek rondom veilig vluchten, subbrandcompartimenten, bezettingsgraadklasse, etc.
 • de terminologie zoals (extra) beschermende route, verkeersroute, veiligheidsvluchtroute, etc.
 • de samenhang van het bouwbesluit met andere wet- en regelgeving, normen, regelingen, etc.

En ook:

 • de verschillen in eisen voor verschillende gebruiksfuncties zoals welk type brandbeveiligingsinstallatie is geëist voor de toegepaste gebruiksfunctie.
 • de invloed van het bouwbesluit op de uitvoering van brandbeveiligingsinstallaties zoals o.a. brandmeld- en ontruimingsinstallaties, vluchtwegaanduiding en doormeldingen naar Regionale Alarmcentrales (RAC).
 • de invloed van het Bouwbesluit 2012 op certificeringsregelingen.
 • de uitvoering van gelijkwaardige oplossingen.

Gewenste voorkennis en denkniveau

Er worden geen specifieke eisen gesteld aan uw voorkennis.  De opleiding is op MBO+ niveau.
 

Opleidingsduur

De opleiding duurt 2 dagen. Elke lesdag begint om 09:00 uur tot duurt tot en met ongeveer 16.00 uur.
 

Studiebelasting

Na de eerste lesdag krijgt iedere cursist een opdracht mee, die uitgewerkt dient te worden. De studiebelasting bedraagt hiervoor c.a. 2 uur.
 

Certificaat

Na afronding van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname.
 

Opleiding op locatie

Deze opleiding kan ook op locatie worden verzorgd. Graag maken wij een voorstel op maat. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op via 088 008 8321 of stuur een bericht naar info@obex.nl.
 

Ontvang subsidie voor uw deelname

Schrijft u uzelf of een collega in voor een opleiding, dan heeft u mogelijk recht op subsidie. Dit kan bij OTIB. OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Dit fonds verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek op de website van welke regeling u gebruik kunt maken. 

Houd mij op de hoogte over nieuwe startdata

Kenmerken
opleiding

 

Opleidingduur: 2 dagen
Kosten: € 955,- excl. 
Opleidingslocatie: Doorwerth
Slagingspercentage: N.v.t.

Over deze opleiding
Deze opleiding is inclusief lesmateriaal en lunch.

 

 

Uniek aan Obex Opleidingen

devilAl meer dan 19.000 cursisten opgeleid

Uitstekende kwaliteit van de opleiding

Slagen voor het examen staat centraal

Docenten staan dagelijks in de praktijk

 

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Beheer en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. Van het schrijven
van beleid tot en met het
trainen van medewerkers.

Daarnaast voert Tesmo op
honderden locaties
beheerderstaken aan de
brandmeldinstallatie uit.

Top