Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Naar opleidingenoverzicht

Besluit Bouwwerken Leefomgeving

Op 1 januari 2024 is de overheid voornemens om een nieuw stelsel omgevingsrecht in te voeren. Op dit moment staan de bouwtechnische, installatietechnische en organisatorische voorschriften die in Nederland gelden voor bouwwerken grotendeels in het Bouwbesluit 2012. Dit Bouwbesluit komt op 1 januari 2024 te vervallen en wordt “vervangen” door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Dit BBL wordt aangestuurd door de Omgevingswet die als vanzelfsprekend ook op 1 januari in werking treedt.

Het BBL bevat onder andere technische voorschriften over het brandveilig (ver)bouwen van bouwwerken en over de brandveilige staat van bestaande bouwwerken. Indien u behoefte heeft om binnen 2 dagen veel kennis op te doen over de wettelijke verplichtingen op gebied van brandveiligheid is dit dé opleiding die geschikt is voor u.

U krijgt een compleet beeld van (publiekrechtelijke) verplichtingen. Dit zijn voorschriften die vanuit wet- en regelgeving worden gesteld en aan u opgelegd worden vanuit de overheid. Hierbij is te allen tijde het doel om slachtoffers (doden en gewonden) te voorkomen en te vermijden dat een onbeheersbare brand kan en zal ontstaan. Schadebeperking, schade aan milieu, monumenten en maatschappelijke voorzieningen zijn geen publiekrechtelijke doelen. Privaatrechtelijk (vanuit onder andere verzekeraars) zijn dit juist belangrijke doelen van brandpreventie, om deze reden wordt ook brandveiligheid vanuit een privaatrechtelijk oogpunt behandeld.

Om een volledig, integraal beeld te geven van deze vereisten is de opleiding ingedeeld in meerdere onderwerpen, wetende:

 1. Het ontstaan van wetgeving;
  Op welke wijze is wetgeving ontstaan en in de loop der jaren ontwikkeld.
 2. Omgevingsvergunningen en de gebruiksmelding
  Voor welke activiteiten is een omgevingsvergunning vereist, op welke wijze dient deze te worden aangevraagd, wat is het belang van vergunningverlening, welke rechtszekerheid biedt deze vergunning/melding en op welke wijze is handhaving en toezicht georganiseerd in Nederland.
 3. Bouwtechnische voorschriften
  De voorschriften op gebied van bouwkundige brandveiligheid worden uitgelegd. Welke compartimenten kent het BBL (brand-, subbrand- en beschermde subbrandcompartimenten) en wanneer zijn deze verplicht, welke eisen worden aan brand- en rookscheidingen gesteld, aan welke brand- en rookklassen moeten constructieonderdelen voldoen, wat houdt veilig vluchten in, welke stabiliteit dient de bouwconstructie te bezitten e.d.
 4. Installatietechnische voorschriften
  Uitgelegd wordt welke installaties zijn vereist binnen bouwwerken. Wanneer moet een bouwwerk worden voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, wanneer is of zijn noodverlichting, vluchtrouteaanduiding, brandslanghaspels, mobiele blustoestellen vereist, op welke wijze moeten deze worden onderhouden e.d.
 5. Organisatie voorschriften
  Op welke wijze moet de ontruiming bij brand georganiseerd zijn, welke eisen worden gesteld aan vluchtdeuren, waar moet aankleding in een ruimte aan voldoen e.d. Hierbij wordt ook uitleg en inzicht gegeven in de regelgeving vanuit de Arbowet en het hierbij horende Arbobesluit.

De opgedane kennis tijdens deze opleiding kan direct worden toegepast in uw eigen werkomgeving.
 

Voor wie is de opleiding Besluit Bouwwerken Leefomgeving interessant

De opleiding is interessant voor iedereen die zich met brandveiligheid bezighoudt. 

Denk hierbij aan;

 • Eigenaars en gebruikers van gebouwen
 • Facilitaire medewerkers / technische dienst medewerkers
 • Medewerkers van Woningstichtingen / Projectontwikkelaars
 • Medewerkers van de brandweer
   

LET OP: Heeft u al kennis van het Bouwbesluit 2012, maar wilt u de wijzigingen ten opzichte van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving weten, volg dan onze 1-daagse lesdag.

 

Doelstelling van de opleiding

Verdieping van uw kennis over brandveiligheid. 

Inzicht krijgen in:

 • de oorsprong van deze wet- en regelgeving.
 • de eisen die in het BBL zijn vastgelegd (en de verschillen met het Bouwbesluit 2012).
 • de eisen met betrekking tot omgevingsvergunningen en gebruiksmeldingen.
 • de systematiek rondom brandcompartimentering, veilig vluchten, etc.
 • de terminologie (begrippen en termen) zoals (extra) beschermende route, verkeersroute, veiligheidsvluchtroute, etc.
 • de samenhang van het BBL met andere wet- en regelgeving, normen, regelingen, etc.

En ook:

 • de invloed van gebruiksfuncties op eisen en verplichtingen.
 • de invloed van het BBL op de uitvoering van brandbeveiligingsinstallaties zoals o.a. brandmeld- en ontruimingsinstallaties, vluchtwegaanduiding en doormeldingen naar Regionale Alarmcentrales (RAC).
 • de invloed van het BBL op certificeringsregelingen.
 • de uitvoering van gelijkwaardige oplossingen (op basis van de Omgevingswet).


Gewenste voorkennis en denkniveau

Er worden geen specifieke eisen gesteld aan uw voorkennis. De opleiding is op MBO+ niveau.
 

Opleidingsduur

De opleiding duurt 2 dagen. Elke lesdag begint om 09:00 uur tot duurt tot en met ongeveer 16.00 uur.
 

Studiebelasting

Na de eerste lesdag krijgt iedere cursist een opdracht mee, die uitgewerkt dient te worden. De studiebelasting bedraagt hiervoor c.a. 2 uur.
 

Certificaat

Na afronding van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname.
 

Opleiding op locatie

Deze opleiding kan ook op locatie worden verzorgd. Graag maken wij een voorstel op maat. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op via 088 008 8321 of stuur een bericht naar info@obex.nl.
 

Ontvang subsidie voor uw opleidingsdeelname

Medewerkers die in loondienst zijn bij een bij WIJ-Techniek aangesloten bedrijf kunnen, voor alle opleidingen gegeven door Obex Opleidingen, een subsidie aanvragen bij WIJ-Techniek.
Informeer bij WIJ-Techniek of u gebruik kunt maken van deze regeling.


 

Direct inschrijven voor deze opleiding

Kenmerken
opleiding

 

Opleidingduur: 2 dagen
Kosten: € 955,- excl. 
Opleidingslocatie: Doorwerth, Deurne, Dwingeloo, Rotterdam, Waalwijk en Velsen.
Slagingspercentage: N.v.t.

Over deze opleiding
Deze opleiding is inclusief lesmateriaal en lunch.


Heeft u al kennis van het Bouwbesluit 2012, maar wilt u de wijzigingen ten opzichte van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving weten, volg dan onze 1-daagse lesdag.
 

Uniek aan Obex Opleidingen

devilAl meer dan 19.000 cursisten opgeleid

Uitstekende kwaliteit van de opleiding

Slagen voor het examen staat centraal

Docenten staan dagelijks in de praktijk

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Dankzij een breed portfolio op het gebied van brandveiligheid kan Brafon u adviseren en ontzorgen voor uw complete vastgoedbestand.

Opleidingen

Obex is al bijna twintig jaar de meest betrouwbare opleider op het gebied van brandveiligheid en brandmeldinstallaties.

Obex leidt vakmensen op die meer willen leren op het gebied van bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid.

BHV-trainingen

Tesmo is gespecialiseerd op het gebied van organisatorische brandveiligheid. Denk aan het opleiden, trainen en oefenen van uw BHV-organisatie.​

Top