Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Wijzigingen in het Bouwbesluit per 1 juli

01-07-2021 |

Wijzigingen in het Bouwbesluit per 1 juli


Het Bouwbesluit is op enkele plekken gewijzigd/aangevuld. Vanaf vandaag treden enkele nieuwe en gewijzigde eisen in werking. Verschillende aanvullingen en wijzigingen hebben betrekking op de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen.
 

Vanaf vandaag gelden eisen op gebied van rookwerendheid conform de Europese classificatie- en beproevingsnormen. Aan scheidingen van (beschermde) subbrandcompartimenten worden eisen gesteld op gebied van rookdoorlatendheid. Dit is verwoord in de artikelen 2.94a en 2.94b (nieuwbouw) en artikel 2.95 (verbouw). Wat betreft vluchtroutes worden ook eisen gesteld op gebied van rookwerendheid.


De eisen omtrent rookwerendheid en rookdoorlatendheid zijn normatief opgenomen in de NEN 6075. Vanuit het Bouwbesluit is aangegeven dat voor bepaalde trajecten de Europese rookklasse Ra of R200 geldt, vanuit de norm is gesteld dat voor constructieonderdelen die zijn gelegen in deze scheidingen een Sa of S200 classificering van toepassing is.

Voor portiekflats is verduidelijkt dat alle woningen en nevenfuncties, die vanuit het trappenbuis bereikbaar zijn, mee moeten tellen bij de beoordeling of aan een van de grenswaarden wordt voldaan.
 

Ook zijn de voorschriften ten aanzien van de opvang- en doorstroomcapaciteit uit artikel 2.1 van de Regeling Bouwbesluit 2012 (opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening met opvangcapaciteit) opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

 

Zelfsluitendheid van deuren

Vanaf 1 juli moeten woningtoegangsdeuren, die op grond van artikel 6.26 zelfsluitend moeten zijn, alleen in geval van brand in de woning zelf sluiten. In de praktijk betekent dit dat er een vrijloopdeurdranger moet worden aangebracht. Dit geldt bij het niveau nieuwbouw, maar ook bij het niveau verbouw en bij functiewijziging.
 

Altijd een actuele opleiding

Wilt u meer informatie, of wilt u meer leren over rookwerendheid? Volg dan onze 1-daagse opleiding WBDBO en Rookwerendheid. 

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Dankzij een breed portfolio op het gebied van brandveiligheid kan Brafon u adviseren en ontzorgen voor uw complete vastgoedbestand.

Opleidingen

Obex is al bijna twintig jaar de meest betrouwbare opleider op het gebied van brandveiligheid en brandmeldinstallaties.

Obex leidt vakmensen op die meer willen leren op het gebied van bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid.

Top