Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Uitgelicht: De invoering van het Besluit Bouwwerken Leefomgevingen

02-02-2020 |

Veranderende regelgeving: Welke gevolgen heeft het Besluit Bouwwerken en Leefomgevingen voor de “brandveiligheidswet- en regelgeving”?

Vooralsnog is de regering voornemens om in 2022 de Omgevingswet in werking te laten treden. Vanuit de Omgevingswet wordt gesteld dat er algemene rijksregels gesteld moeten worden omtrent bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en aangaande het gebruik en in stand houden van bouwwerken. Het Besluit Bouwwerken Leefomgevingen (BBL) geeft als uitvoeringsbesluit hier invulling aan.

Vooralsnog is de wet- en regelgeving omtrent bouwkundige, installatietechnische en organisatorische (deels) ten aanzien van brandveiligheid grotendeels opgenomen in het Bouwbesluit 2012, zoals dit momenteel van kracht is. Dit Bouwbesluit bestaat grotendeels uit functionele eisen, waarin de kaders worden gegeven, en prestatie-eisen, die bepaalde en vastgestelde eigenschapseisen representeren (te denken aan grenswaarden en bepalingsmethoden). In het BBL is het grootste deel uitgewerkt in doel- en middelvoorschriften, waarbij de doelvoorschriften overeenkomstig de functionele eisen zijn en de middelvoorschriften overeenkomstig de prestatie-eisen.

In het BBL is overeenkomstig het Bouwbesluit 2012 een gelijkwaardigheidsartikel opgenomen. Dit betekent dat in nagenoeg alle situaties een andere oplossingsrichting aangedragen kan worden als is voorgeschreven vanuit het besluit. Vanuit het gebruik is het in bepaalde situaties onwenselijk of zelfs onmogelijk om te voldoen aan de middelvoorschriften, hierin voorziet dit gelijkwaardigheidsartikel. Ook om te voorkomen dat bepaalde innovatieve oplossingen niet toepasbaar zijn geeft het gelijkwaardigheidsartikel hierin een uitkomst.

Het BBL bevat anders dan de regelgeving die voortkomt uit het Bouwbesluit 2012 regels die afkomstig is uit de Woningwet, de Regeling Bouwbesluit 2012, het Besluit Omgevingsrecht (Bor) en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). Doormiddel van het samenvoegen van deze regels in één document ontstaat meer samenhang en zijn regels in de basis eenvoudiger te vinden.

In het BBL zijn de regels omtrent open erven en terreinen vervallen, dit betekent dat decentrale overheden (in de basis de gemeenten) een ‘eigen’ bevoegdheid hebben met betrekking tot deze onderwerpen. Deze regels moeten opgenomen worden in het ‘nieuwe’ omgevingsplan, zodat voor alle marktpartijen duidelijk is welke regels zullen gelden. De verwachting is dat de regels zoals deze momenteel zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012 omtrent dit onderwerp (grotendeels) worden overgeheveld naar de omgevingsplannen.

Belangrijk is dat de indeling van het BBL anders is dan de opbouw die het huidige Bouwbesluit kent. Het BBL heeft een opbouw die lijkt op eerdere bouwregelgeving, waarbij (nog steeds) sprake is van een tabellenstructuur. Het BBL kent hierbij hoofdstukken die een vastgesteld kwaliteitsniveau representeren. Dit betekent concreet dat er een hoofdstuk bestaande bouw, nieuwbouw en verbouw zijn opgenomen in het besluit. Daarbij is de gebruiksmeldingsplicht gewijzigd ten opzichte de huidige plicht, zoals deze is opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

Belangrijk is te benoemen dat dat hoofdgebruiksfuncties vanuit het Bouwbesluit 2012 zijn overgenomen in het BBL.

 

Conclusie

Op basis van het BBL zoals dit nu beschikbaar is, kan worden geconcludeerd dat de wijzigingen een behoorlijke impact zullen hebben op de toetsings- en ontwerpprocedures en -protocollen. Al verandert het ‘veiligheidsniveau’ binnen de gebouwen nauwelijks.

Er zijn in de middelvoorschriften wijzigingen ten opzichte van de huidige prestatie-eisen, echter zijn deze ‘slechts’ beperkt aanwezig. Zo hoeft een technische ruimte groter dan 100m² vanuit het niveau bestaande bouw, zoals opgenomen in het BBL, niet meer een afzonderlijk brandcompartiment te zijn, terwijl dit vanuit de huidige wet- en regelgeving wel een verplichting is.

Kortom: De regelgeving wijzigt, maar de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheid binnen de gebouwen zal nauwelijks veranderen.  


Volg de speciale lesdag 

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op het BBL heeft Obex een speciale lesdag ontwikkeld.Tijdens deze lesdag worden de achtergronden van de bouwregelgeving benoemd. De opbouw en toepassing van het huidige Bouwbesluit 2012 wordt benoemd, waarbij wordt ingegaan op de in dit Bouwbesluit van toepassing zijnde bouwkundige, installatietechnische en organisatorische voorschriften. Dit geeft een integraal beeld van de ontwikkeling van bouwregelgeving gedurende de jaren en geeft een uitgebreid inzicht van de voorschriften.
 


Obex houdt zich als kennisleverancier constant bezig met de (veranderende) wet- en regelgeving omtrent brandveiligheid. Daarom is al in een vroeg stadium gestart gestart met het opzetten van nieuwe opleidingen, maar ook met het omzetten van bestaande cursussen, zodat marktpartijen maar ook veiligheidsregio’s tijdig cursussen kunnen volgen op basis van het BBL. Op deze wijze kan een ieder op tijd zijn voorbereid.

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Beheer en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. Van het schrijven
van beleid tot en met het
trainen van medewerkers.

Daarnaast voert Tesmo op
honderden locaties
beheerderstaken aan de
brandmeldinstallatie uit.

Top