Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Tijd om uw Programma van Eisen eens nader te bekijken

02-04-2019 |

Kennispublicatie:
Is het niet eens tijd om uw Programma van Eisen nader te bekijken?

Heeft uw brandmeldinstallatie (BMI) en ontruimingsalarminstallatie (OAI) een Programma van Eisen (PvE)? Zo ja, top, dan is het voor u helemaal duidelijk hoe de brandmeldinstallatie functioneert ten tijde van brand. Maar weet u ook wat er van u wordt verwacht, ten aanzien van de door de BMI gestuurde installaties? 

Het onderhoud en beheer van een wettelijk vereiste brandmeldinstallaties moet conform het Bouwbesluit voldoen aan de norm NEN2654-1. Daarin staat dat een BMI moet worden gecontroleerd op een aantal onderdelen, om er zeker van te zijn dat de installatie voldoet aan de eisen uit het PvE.

Zowel de eigenaar als de gebruiker (als deze niet eenzelfde persoon zijn) van een brandmeldinstallatie heeft bepaalde plichten. Het beheer van de brandmeldinstallatie is normaal gesproken bij de gebruiker belegd, dit moet worden vastgelegd in een overeenkomst tussen eigenaar en gebruiker. De gebruiker moet het onderhoud en het beheer conform de norm (laten) uitvoeren. De eigenaar is en blijft eindverantwoordelijk voor de veiligheid in het gebouw en moet toezien op de uitvoering.  

Het Bouwbesluit maakt een verwijzing naar de NEN 2654-1. De Regeling Bouwbesluit bepaalt dat momenteel NEN 2654-1:2018 geldend is. Vanuit deze norm is het verplicht om naast de maandelijkse beheerderstaken ook een vier-maandelijkse, acht-maandelijkse en jaarlijkse controle uit te voeren. Belangrijk hierbij is dat de beheerder een plan van aanpak opstelt, met daarin bijvoorbeeld de maatregelen bij het uitschakelen van onderdelen van de installatie ten tijde van onderhoud, en wijze van communicatie daarover met de overige gebruikers van het gebouw.  

In principe kunnen de benoemde werkzaamheden allemaal door de beheerder worden uitgevoerd. Er moet ook een onderhoudsplan opgesteld worden. Daarin staat of het jaarlijkse onderhoud door de beheerder (indien die hiertoe in staat is) of door een externe onderhoudspartij wordt uitgevoerd.  
 

Onderhoud aan een BMI

Jaarlijks (ten minste binnen 12 maanden na oplevering of onderhoud) moeten alle sturingen worden gecontroleerd op een correct functioneren. Vanuit de NEN2654-1 is het verplicht gesteld dat de sturingen (“de fysieke actie van de te sturen brandbeveiligingsinstallatie”) gecontroleerd worden.  

En daar wringt hem vaak de schoen. In veel PvE’s staat een lijst met de automatische brandbeveiligingsinstallaties die aangekruist worden als ze door de brandmeldinstallatie moeten worden aangestuurd. De eigenaar/gebruiker (in samenspraak met bevoegd gezag) bepaalt welke sturingen de brandmeldinstallatie moet verrichten. In veel bestaande PvE’s is er bij de toelichting niet aangegeven wat het resultaat van de sturing moet zijn. Daarbij rijst de vraag: wat moet de beheerder controleren?  

Om de sturingen op een juiste wijze in het PvE op te nemen is expertise van wet- en regelgeving noodzakelijk, maar ook de kennis van de mogelijkheden van de bestaande installaties in het gebouw. Bij een aantal brandbeveiligingsinstallaties is het simpel in te vullen, zoals bij kleefmagneten en flitslichten. Bij andere installaties is dit niet zo eenvoudig. Een voorbeeld hiervan is het sturen van de luchtbehandelingsinstallatie. Vanuit diverse partijen (waaronder de brandweer) werd en wordt geadviseerd om alle systemen uit te schakelen, enkel de recirculatie uit de schakelen of rook maximaal af te voeren en verse lucht toe te voeren. Belangrijk te benoemen is dat hieromtrent geen wettelijk eis is opgenomen in de bouwregelgeving. Het is aan de eigenaar/gebruiker om dit te bepalen, samen met de PvE-opsteller (overleg met bevoegd gezag is aan te bevelen).

Zijn alle sturingen in uw PvE(‘s) correct en eenduidig omschreven? Is het PvE opgesteld zodat er wordt voldaan aan de wettelijke eisen? Welke keuzemogelijkheden hebt u als eigenaar of gebruiker? Mag u een PvE zelf opstellen? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u in de opleiding ‘Programma van Eisen opstellen BMI/OAI’ bij Obex. 

 

Bart Lohuis en Huub van Schaik 

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Beheer en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. Van het schrijven
van beleid tot en met het
trainen van medewerkers.

Daarnaast voert Tesmo op
honderden locaties
beheerderstaken aan de
brandmeldinstallatie uit.

Top