Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Norm voor Rookwerendheid en wartemeafvoerinstallatie herzien

04-06-2021 |

Norm voor Rookwerendheid en wartemeafvoerinstallatie herzien

 

Norminstantie NEN en Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) hebben onlangs een herziene versie van de NEN 6093 uitgebracht. De wens om deze norm, die gaat over de eisen voor het beoordelen van voorzieningen voor afvoer van rook en warmte (RWA-installaties) in gebouwen, ligt al enkele jaren op tafel. Nu hebben beide partijen deze versie herzien, en is tevens de NPR 6095-1 ‘Rookbeheersingssystemen - Deel 1: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van RWA-installaties en rookbeheersingssystemen in parkeergarages' in de herziene norm geïntegreerd.

 

Nieuwe naam

Door de herziening van de norm is de NEN 6093 ook anders gaan heten. De normnaam is aangepast naar in ‘Brandveiligheid van gebouwen - Rook- en warmteafvoersystemen - Systeem-, kwaliteits-, ontwerpeisen’. Uitgangspunt was en blijft dat de norm bedoeld is om te worden toegepast voor zowel mechanische als natuurlijke rook- en warmte afvoer.

De NEN heeft enkele belangrijke herziene onderwerpen opgesomd:

  • De CCV-Interpretatiebesluiten en -Harmonisatieafspraken die betrekking hebben op de vorige editie van deze norm, zijn geïntegreerd.
  • Diverse doelstellingen waarvoor een RWA-systeem regulier kan worden ingezet, zijn opgenomen, inclusief bijbehorende ontwerpcriteria.
  • Er zijn randvoorwaarden en ontwerpcriteria voor gesprinklerde branden in nevenruimten opgenomen.
  • Het toepassingsgebied is verruimd, zoals bijvoorbeeld voor situaties met obstakels in de rookpluim en/of rooklaag en met een plenum in de rooklaag als gevolg van bijvoorbeeld een ‘open’ roosterplafond.
  • De NPR 6095-1 is geïntegreerd in dit normontwerp, op onderdelen gewijzigd en vormt hiermee het normatief kader. Daarmee komt NPR 6095-1:2012, voor wat betreft RWA-systemen, te vervallen.
  • Er is een bepalingsmethode opgenomen voor de warmtestraling vanuit een hete rooklaag.

 

Nog niet definitief

De norm is nog niet definitief. Belanghebbende partijen hebben tot 1 september 2021 de kans om commentaar op dit ontwerp in te dienen. Dit kan online worden ingediend.

 

Meer leren over RWA-installaties

Wilt u meer leren over RWA-installaties? Obex biedt een speciale 1-daagse opleiding Rookbeheersingsinstallaties aan. De 1-daagse opleiding  Rookbeheersingsinstallaties is erop gericht om u op het gebied van natuurlijke en mechanische RWA-installaties, rookbeheersingsinstallaties in parkeergarages en overdruk installaties in trappenhuizen de basisprincipes van deze installaties bij te brengen.

 

 

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Dankzij een breed portfolio op het gebied van brandveiligheid kan Brafon u adviseren en ontzorgen voor uw complete vastgoedbestand.

Opleidingen

Obex is al bijna twintig jaar de meest betrouwbare opleider op het gebied van brandveiligheid en brandmeldinstallaties.

Obex leidt vakmensen op die meer willen leren op het gebied van bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid.

BHV-trainingen

Tesmo is gespecialiseerd op het gebied van organisatorische brandveiligheid. Denk aan het opleiden, trainen en oefenen van uw BHV-organisatie.‚Äč

Top