Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Norm voor Rookwerendheid en wartemeafvoerinstallatie herzien

04-06-2021 |

Norm voor Rookwerendheid en wartemeafvoerinstallatie herzien

 

Norminstantie NEN en Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) hebben onlangs een herziene versie van de NEN 6093 uitgebracht. De wens om deze norm, die gaat over de eisen voor het beoordelen van voorzieningen voor afvoer van rook en warmte (RWA-installaties) in gebouwen, ligt al enkele jaren op tafel. Nu hebben beide partijen deze versie herzien, en is tevens de NPR 6095-1 ‘Rookbeheersingssystemen - Deel 1: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van RWA-installaties en rookbeheersingssystemen in parkeergarages' in de herziene norm geïntegreerd.

 

Nieuwe naam

Door de herziening van de norm is de NEN 6093 ook anders gaan heten. De normnaam is aangepast naar in ‘Brandveiligheid van gebouwen - Rook- en warmteafvoersystemen - Systeem-, kwaliteits-, ontwerpeisen’. Uitgangspunt was en blijft dat de norm bedoeld is om te worden toegepast voor zowel mechanische als natuurlijke rook- en warmte afvoer.

De NEN heeft enkele belangrijke herziene onderwerpen opgesomd:

  • De CCV-Interpretatiebesluiten en -Harmonisatieafspraken die betrekking hebben op de vorige editie van deze norm, zijn geïntegreerd.
  • Diverse doelstellingen waarvoor een RWA-systeem regulier kan worden ingezet, zijn opgenomen, inclusief bijbehorende ontwerpcriteria.
  • Er zijn randvoorwaarden en ontwerpcriteria voor gesprinklerde branden in nevenruimten opgenomen.
  • Het toepassingsgebied is verruimd, zoals bijvoorbeeld voor situaties met obstakels in de rookpluim en/of rooklaag en met een plenum in de rooklaag als gevolg van bijvoorbeeld een ‘open’ roosterplafond.
  • De NPR 6095-1 is geïntegreerd in dit normontwerp, op onderdelen gewijzigd en vormt hiermee het normatief kader. Daarmee komt NPR 6095-1:2012, voor wat betreft RWA-systemen, te vervallen.
  • Er is een bepalingsmethode opgenomen voor de warmtestraling vanuit een hete rooklaag.

 

Nog niet definitief

De norm is nog niet definitief. Belanghebbende partijen hebben tot 1 september 2021 de kans om commentaar op dit ontwerp in te dienen. Dit kan online worden ingediend.

 

Meer leren over RWA-installaties

Wilt u meer leren over RWA-installaties? Obex biedt een speciale 1-daagse opleiding Rookbeheersingsinstallaties aan. De 1-daagse opleiding  Rookbeheersingsinstallaties is erop gericht om u op het gebied van natuurlijke en mechanische RWA-installaties, rookbeheersingsinstallaties in parkeergarages en overdruk installaties in trappenhuizen de basisprincipes van deze installaties bij te brengen.

 

 

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Implementatie en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. 

Zo kunnen wij samen
met u complete BHV-plannen opstellen, implementeren, uw medewerkers trainen en u begeleiden met uw BHV-administratie.

Top