Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Inwerkingtreding Omgevingswet vastgesteld op 1 januari 2023

28-02-2022 |

Inwerkingtreding Omgevingswet vastgesteld op 1 januari 2023

 

Het kabinet is voornemens om de Omgevingswet, met daarin opgenomen het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), op 1 januari 2023 inwerking te laten treden. Dat heeft minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bekend gemaakt. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat de geplande inwerkingtreding van 1 juli dit jaar niet gehaald zou worden.

 

In een brief aan de Tweede Kamer beschrijft De Jonge de keuze voor 1 januari 2023. In eerdere communicatie werd nog de mogelijkheid geschetst om de Omgevingswet op 1 oktober 2022 te laten ingaan, dat is nu van tafel. “Gelet op de diverse gesprekken die de afgelopen weken zijn gevoerd en op basis van de uitkomsten van de rapporten en overleggen, zijn de koepels en ik unaniem tot de conclusie gekomen dat de route die we met elkaar hebben uitgedacht leidt naar een verantwoorde inwerkingtreding per 1 januari 2023. Niet eerder, maar ook niet later”, zo schrijft de minister.
 

Meerder keren uitgesteld

De aankomende Omgevingswet is al meerdere keren uitgesteld. Toen bleek dat 1 juli van dit jaar wederom niet haalbaar was, werd gekeken naar 1 oktober, maar ook die datum blijkt nu te ambiteus te zijn geweest. “De optie om de wet op 1 oktober 2022 in werking te laten treden is, op basis van de opgehaalde input en de planningen, geen voorkeursoptie gebleken. Dan is er onvoldoende oefen- en inregeltijd voor de bevoegd gezagen. Een datum later dan 1 januari 2023 is wat de koepels, de Rijkspartners en mij betreft, eveneens ongewenst. Om het stelsel beter werkend te krijgen, moeten we het in de praktijk gaan brengen en is er focus, motivatie en duidelijkheid nodig”, aldus De Jonge in de brief aan de Kamer.

 

Wet- en regelgeving is vastgesteld.

De wet- en regelgeving van de Omgevingswet is inmiddels vastgesteld en de datum van inwerkingtreding vormt hiervoor geen obstakel. Ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is afhankelijk van inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Wkb zal daarom eveneens per 1 januari 2023 geïntroduceerd worden.

 

U nu toch al voorbereiden op de Omgevingswet

De implementatie van de Omgevingswet heeft grote gevolgen voor de huidige bouwregelgeving en de hierin opgenomen brandveiligheidsvoorschriften. Om goed voorbereid te zijn op de implementatie van de nieuwe Omgevingswet en de hiermee gepaard gaande inwerkingtreding van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving heeft Obex Opleidingen de speciale lesdag ‘Van Bouwbesluit naar BBL’ ontwikkeld. Tijdens deze 1-daagse opleiding wordt een volledig beeld gegeven van de huidige en toekomstige uiteenzetting van brandveiligheidsvoorschriften en worden de wijzigingen met betrekking tot de brandveiligheidsvoorschriften behandeld.

 

Wilt u alvast meer leren over de Wkb? Lees dan de meest recente kennispublicatie, geschreven door Brafon Brandveiligheidsmanagement.

 

Volledige Kamerbrief lezen?

Wilt u de volledige brief van de minister lezen? Dat kan hier. 

 

 

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Implementatie en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. 

Zo kunnen wij samen
met u complete BHV-plannen opstellen, implementeren, uw medewerkers trainen en u begeleiden met uw BHV-administratie.

Top