Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Obex Opleidingen 088 0088321

Blijf op de hoogte van de actualiteiten!

Nieuwsberichten en Kennispublicaties

De wereld van brandveiligheid is continu in beweging. Verschillende normen worden uitgebracht en andere worden juist gewijzigd. Houd uw kennis op het juiste peil. Obex selecteert voor u de meest interessante en actuele nieuwsberichten.

Regelmatig stelt Obex ook kennispublicaties  beschikbaar die verder ingaan op de actualiteit. Dankzij deze kennispublicaties biedt Obex u wat extra verdieping over allerlei brandveiligheidsonderwerpen. Via onze social media kanalen delen wij alle berichten ook met u. 

Nieuwsberichten

Certificeren & Inspecteren van brandmeldinstallaties | 22-02-2019

Met de ingang van het Bouwbesluit2012 en de nieuwe CCV certificatieschema Brandmeldinstallaties 2011 en Ontruimingsalarminstallatie 2014 is er veel gewijzigd m.b.t. het certificeren van Brandmeld- en Ontruimingsinstallaties. In onderstaand artikel lichten wij dit verder toe.

NEN 6093 wordt herzien | 22-06-2018

De NEN 6093 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties’ wordt herzien. Dat maakte Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) bekend. BBN gaat samen met de NEN kijken naar deze norm.

NEN publiceert NPR 2576 over functiebehoud | 04-05-2018

De NEN heeft een nieuwe versie van de NPR 2576 (Functiebehoud bij brand - ‘Richtlijn voor transmissiewegen) gepubliceerd. Deze richtlijn beschrijft hoe een transmissieweg (bekabeling, ophanging en montage) bij brand kan voldoen aan de gestelde prestatie-eis, welke alternatieven er mogelijk zijn en vooral ook hoe een en ander kan worden gecontroleerd.

CCV publiceert UPD Brandbeveiliging | 02-05-2018

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft dinsdag 1 mei het nieuwe Certificatieschema Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging (UPD) gepubliceerd.

Uitgelicht: Wijzigingen NEN 2654-2 | 28-03-2018

Onlangs is de NEN 2654-2 gepubliceerd. Deze norm wordt weliswaar nog niet door het Bouwbesluit aangestuurd, maar kan al wel als gelijkwaardigheid worden gebruikt De nieuwe norm is de vervanger van de norm die in 2004 gepubliceerd werd. Ten opzichte van de oude norm zijn er echter wel wat veranderingen te benoemen. Obex licht graag een en ander hierover toe.

Uitgelicht: Het belang van een goede rookmelder | 23-02-2018

Rookmelders. Ze kunnen van levensbelang zijn bij een beginnende brand en dus is het belangrijk om een goed werkende rookmelder in je huis te hebben hangen. Op dit moment is het voor huiseigenaren nog niet verplicht om een rookmelder op te hangen, al ziet het Verbond van Verzekeraars dit het liefste wel ingevoerd worden.

Uitgelicht: Wat houdt de nieuwe NEN 2535 voor mij in? | 26-01-2018

Aan het eind van 2017 is de NEN 2535:2017 gepubliceerd. Deze versie dient ter vervanging van NEN 2535+C1:2010.  Met de komst van de nieuwe norm is er een en ander gewijzigd en dat is voor degenen die veel met de NEN 2535 werkt van belang. In onderstaand artikel lichten wij in een korte samenvatting een aantal wijzigingen toe die in de nieuwe norm staan vermeld.

Implementatie van de Omgevingswet uitgesteld tot aan 2021 | 29-11-2017

Vooralsnog is de implementatie van de Omgevingswet uitgesteld tot aan 2021. Tot aan die tijd hebben we hierdoor te maken met de huidige wet- en regelgeving. In dit bericht informeren we u op welke wijze we hier bij Obex mee omgaan, ook ten aanzien van cursussen op gebied van de benoemde nieuwe wet- en regelgeving.

Uitgelicht: Bouwrecht en Brandveiligheid | 14-11-2017

Het werkgebied brandveiligheid kent vele raakvlakken met het bouwrecht, zowel vanuit een publiekrechtelijke als vanuit een privaatrechtelijke kant. Belangrijk hierbij is de vergunningsverlening en de handhaving. Hierin verduidelijkt Obex graag een en ander voor u in onderstaande blog.

Veel brandmeldinstallaties in de zorg missen een inspectiecertificaat | 05-07-2017

aast het regelmatige onderhoud aan een brandmeldinstallatie is het ook vereist dat een brandmeldinstallatie een inspectiecertificaat heeft, dat door een geaccrediteerd certificeringsbedrijf is afgegeven. Zorginstellingen hebben echter vaak een brandmeldinstallatie dat niet beschikt over zo’n certificaat. Dat blijkt uit onderzoek van ActiZ.

Veel koolmonoxide-melders zijn niet veilig | 31-05-2017

Veel koolmonoxidemelders voldoen niet aan de veiligheidseisen. Dat stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), nadat zij onderzoek heeft gedaan onder deze melders. Ze onderzochten 29 exemplaren en kwamen tot de conclusie dat meer dan de helft van de apparaten niet juist functioneerde.

Uitgelicht: Bouwkundige Brandveiligheid | 14-11-2016

Vanuit de Woningwet 2016 wordt het Bouwbesluit 2012 aangestuurd als uitvoeringsbesluit (Algemene Maatregel van Bestuur). Dit betreft het leidende document als het gaat om het bouwkundig ontwerpen van gebouwen/bouwwerken en de hierbij horende uiteenzetting van bouwkundige, brandwerende voorzieningen. In dit artikel lichten wij dit verder toe.

Verbond van Verzekeraars wil rookmelders overal verplichten | 30-03-2016

Het Verbond van Verzekeraars roept op om rookmelders te verplichten in alle gebouwen. Rookmelders zijn nu alleen nog maar verplicht in nieuwbouwwoningen, maar als het aan de verzekeraars ligt, worden rookmelders ook verplicht gesteld in de sociale woningbouw.

NEN publiceert norm Brandveiligheid grote brandcompartimenten | 19-06-2015

De NEN heeft de norm NEN 6060 ‘Brandveiligheid grote brandcompartimenten gepubliceerd. Het is een toevoeging op de ‘Handreiking grote brandcompartimenten’ uit 2007.

VEBON publiceert Praktijkrichtlijn 'Risicobenadering Brandveiligheid Parkeergarages' | 05-12-2014

De VEBON heeft de praktijkrichtlijn 'Risicobenadering Brandveiligheid Parkeergarages' gepubliceerd. Met deze richtlijn wil de vereniging invulling geven aan een behoefte die zowel bij adviseurs, opdrachtgevers als toetsende instanties en brandweer is ontstaan nadat de concept praktijkrichtlijn van Brandweer Nederland is ingetrokken.

Minimaal een installatiedeskundige per werkplek | 10-03-2014

Installatiebedrijven zijn volgens de erkenningsregeling Brandmeldinstallaties sinds 1 januari 2014 verplicht om minstens één installatiedeskundige op de werkplek te hebben rondlopen. Dat schrijft het CCV voor.
Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Obex Opleidingen 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Top