Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Blijf op de hoogte van de actualiteiten!

Nieuwsberichten en Kennispublicaties

De wereld van brandveiligheid is continu in beweging. Verschillende normen worden uitgebracht en andere worden juist gewijzigd. Houd uw kennis op het juiste peil. Obex selecteert voor u de meest interessante en actuele nieuwsberichten.

Regelmatig stelt Obex ook kennispublicaties beschikbaar die verder ingaan op de actualiteit. Dankzij deze kennispublicaties biedt Obex u wat extra verdieping over allerlei brandveiligheidsonderwerpen. Via onze social media kanalen delen wij alle berichten ook met u. 

Nieuwsberichten

Achtergrond: Hoofdlijnen Bouwbesluit en Besluit Bouwwerken hetzelfde | 05-05-2021

Vanuit de markt ontvangen wij geluiden dat cursisten nadenken over opleidingsdeelname, in verband met het naderende Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Het BBL wordt naar alle verwachting op medio 2022 van kracht. Hoewel dit betekent dat het Bouwbesluit 2012 komt te vervallen, is bijvoorbeeld de opleiding Brandpreventiedeskundige van Obex hier al op ingericht. En hoewel er enkele wijzigingen in het besluit staan, is de inhoud op hoofdlijnen hetzelfde.

Richtlijn voor beoordeling mate van brandwerendheid bestaande puiconstructies | 22-02-2021

​De kwaliteit van bestaande puiconstructies betreffende brandveiligheid kan vanaf nu worden getoetst aan de hand van de onlangs gepubliceerde richtlijn van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Afgelopen week publiceerde het RVB de richtlijn als pragmatisch instrument voor de kwaliteitsborging van puiconstructies.

Fijne feestdagen en op naar 2021! | 24-12-2020

Het jaar 2020 ligt bijna achter ons. Een jaar dat ons allemaal voor grote uitdagingen heeft gezet. We werden door het vervelende COVID-19 virus soms beperkt in onze mogelijkheden, maar tegelijkertijd werden we ook vindingrijk. We kijken er naar uit om u komend jaar weer te kunnen ontvangen op onze opleidingslocaties. Tot die tijd hopen wij dat u en uw collega’s gezond blijven en wensen u prettige feestdagen.

Uitgelicht: De invoering van het Besluit Bouwwerken Leefomgevingen | 02-02-2020

Vooralsnog is de regering voornemens om in 2022 de Omgevingswet in werking te laten treden. Vanuit de Omgevingswet wordt gesteld dat er algemene rijksregels gesteld moeten worden omtrent bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en aangaande het gebruik en in stand houden van bouwwerken. Het Besluit Bouwwerken Leefomgevingen (BBL) geeft als uitvoeringsbesluit hier invulling aan.

Tijd om uw Programma van Eisen eens nader te bekijken | 02-04-2019

Heeft uw brandmeldinstallatie (BMI) en ontruimingsalarminstallatie (OAI) een Programma van Eisen (PvE)? Zo ja, top, dan is het voor u helemaal duidelijk hoe de brandmeldinstallatie functioneert ten tijde van brand. Maar weet u ook wat er van u wordt verwacht, ten aanzien van de door de BMI gestuurde installaties? En kloppen alle gegevens?

Erkend opsteller uitgangspuntendocument UPD of PVE | 28-02-2019

Vanuit de wet- en regelgeving (Bouwbesluit 2012) worden er sinds 2012 geen eisen meer gesteld aan opstellers van Uitgangspuntendocumenten (UPD), Programma van Eisen (PvE) of Plan van Aanpak (PvA). De verantwoordelijkheid voor het maken van deze documenten ligt bij de eigenaar/gebruiker.

Certificeren & Inspecteren van brandmeldinstallaties | 22-02-2019

Met de ingang van het Bouwbesluit2012 en de nieuwe CCV certificatieschema Brandmeldinstallaties 2011 en Ontruimingsalarminstallatie 2014 is er veel gewijzigd m.b.t. het certificeren van Brandmeld- en Ontruimingsinstallaties. In onderstaand artikel lichten wij dit verder toe.

Certificatieschema’s OAI 4.0 gepubliceerd | 15-01-2019

Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) heeft nieuwe certificatieschema’s voor ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd. De ingangsdatum is 15 april 2019 en de schema’s mogen vanaf vandaag gebruikt worden.

CCV publiceert versie 5.0 installeren en onderhoud brandmeldinstallatie | 18-12-2018

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft op 15 december 2018 versie 5.0 van de CCV-keurmerken Leveren, Installeren en Onderhoud van Brandmeldinstallaties (BMI) gepubliceerd.

Maand juli telt opvallend veel branden | 08-08-2018

De maand juli telde opmerkelijk veel branden. Dat stelt stichting Salvage, die door verzekeraars wordt ingezet om door brand gedupeerden bij te staan. Juli was bijzonder warm en droog en mogelijk dat daar de oorzaak ligt.
Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Dankzij een breed portfolio op het gebied van brandveiligheid kan Brafon u adviseren en ontzorgen voor uw complete vastgoedbestand.

Opleidingen

Obex is al bijna twintig jaar de meest betrouwbare opleider op het gebied van brandveiligheid en brandmeldinstallaties.

Obex leidt vakmensen op die meer willen leren op het gebied van bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid.

Top