Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Achtergrond: Hoofdlijnen Bouwbesluit en Besluit Bouwwerken hetzelfde

05-05-2021 |

Hoofdlijnen Bouwbesluit en Besluit Bouwwerken Leefomgeving hetzelfde
 

Vanuit de markt ontvangen wij geluiden dat cursisten nadenken over opleidingsdeelname, in verband met het naderende Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Het BBL wordt naar alle verwachting medio 2022 van kracht. Hoewel dit betekent dat het Bouwbesluit 2012 komt te vervallen, is bijvoorbeeld de opleiding Brandpreventiedeskundige van Obex hier al op ingericht. En hoewel er wijzigingen in het besluit staan, is de inhoud op hoofdlijnen hetzelfde.

Zo wordt de opleiding Brandpreventiedeskundige 1 hieromtrent het BBL aangepast en in het nieuwe jaar pas halverwege het jaar geëxamineerd conform dit BBL. Vooralsnog is het Bouwbesluit 2012 vigerend. De opleiding wordt hiermee als vanzelfsprekend gegeven op basis van het huidige Bouwbesluit. 
 

Het is correct dat in het BBL diverse wijzigingen worden doorgevoerd in vergelijking met het Bouwbesluit 2012. Het betreffen wijzigingen van bestaande voorschriften, maar ook nieuw geïntroduceerde eisen. Echter, de werking van het BBL is op hoofdlijnen eenzelfde als van het Bouwbesluit 2012. De tabellenstructuur en de twaalf hoofdgebruiksfuncties zoals het Bouwbesluit deze kent komen overeenkomstig terug in het BBL. Bouwkundig zijn er een aantal wijzigingen die worden doorgevoerd in het komende BBL, dit heeft met name betrekking op het compartimenteren van technische ruimten en het voorkomen van ‘koude’ rookverspreiding tussen de verschillende typen compartimenten. Installatie- en gebruikstechnisch zijn de verschillen zeer beperkt. Kortom, het BBL neemt de voorschriften vanuit het Bouwbesluit grotendeels over en de wijze van toetsing blijft gelijk.  
 

 


Om cursisten zo optimaal mogelijk voor te bereiden op komende regelgeving wordt tijdens de opleiding per aspect gerefereerd aan het komende BBL. Op deze wijze is de cursist op de hoogte van de huidige eisen en kan men rekening houden met komende regelgeving. Bijkomend voordeel daarbij is dat men op voorhand gebruik kan maken van komende legalisering. Hiermee is het volgen van de opleiding op dit moment een verstandige keuze. Op deze wijze is men tevens optimaal voorbereid op regelgeving die wordt geïmplementeerd in het komende jaar. Om alle wijzigingen op voorhand inzichtelijk te krijgen kunt u altijd de speciale lesdag van Bouwbesluit naar BBL volgen.

 

Mochten er desondanks toch vragen onstaan, is Obex altijd bereikbaar.

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Beheer en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. Van het schrijven
van beleid tot en met het
trainen van medewerkers.

Daarnaast voert Tesmo op
honderden locaties
beheerderstaken aan de
brandmeldinstallatie uit.

Top