Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Obex Opleidingen 088 0088321

Blijf op de hoogte van de actualiteiten!

Nieuwsberichten en Kennispublicaties

De wereld van brandveiligheid is continu in beweging. Verschillende normen worden uitgebracht en andere worden juist gewijzigd. Houd uw kennis op het juiste peil. Obex selecteert voor u de meest interessante en actuele nieuwsberichten.

Regelmatig stelt Obex ook kennispublicaties  beschikbaar die verder ingaan op de actualiteit. Dankzij deze kennispublicaties biedt Obex u wat extra verdieping over allerlei brandveiligheidsonderwerpen. Via onze social media kanalen delen wij alle berichten ook met u. 

Nieuwsberichten

Tijd om uw Programma van Eisen eens nader te bekijken | 02-04-2019

Heeft uw brandmeldinstallatie (BMI) en ontruimingsalarminstallatie (OAI) een Programma van Eisen (PvE)? Zo ja, top, dan is het voor u helemaal duidelijk hoe de brandmeldinstallatie functioneert ten tijde van brand. Maar weet u ook wat er van u wordt verwacht, ten aanzien van de door de BMI gestuurde installaties? En kloppen alle gegevens?

Erkend opsteller uitgangspuntendocument UPD of PVE | 28-02-2019

Vanuit de wet- en regelgeving (Bouwbesluit 2012) worden er sinds 2012 geen eisen meer gesteld aan opstellers van Uitgangspuntendocumenten (UPD), Programma van Eisen (PvE) of Plan van Aanpak (PvA). De verantwoordelijkheid voor het maken van deze documenten ligt bij de eigenaar/gebruiker.

Uitgelicht: De invoering van het Besluit Bouwwerken Leefomgevingen | 07-02-2019

Vooralsnog is de regering voornemens om in 2021 de Omgevingswet in werking te laten treden. Vanuit de Omgevingswet wordt gesteld dat er algemene rijksregels gesteld moeten worden omtrent bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en aangaande het gebruik en in stand houden van bouwwerken. Het Besluit Bouwwerken Leefomgevingen (BBL) geeft als uitvoeringsbesluit hier invulling aan.

Certificatieschema’s OAI 4.0 gepubliceerd | 15-01-2019

Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) heeft nieuwe certificatieschema’s voor ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd. De ingangsdatum is 15 april 2019 en de schema’s mogen vanaf vandaag gebruikt worden.

CCV publiceert versie 5.0 installeren en onderhoud brandmeldinstallatie | 18-12-2018

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft op 15 december 2018 versie 5.0 van de CCV-keurmerken Leveren, Installeren en Onderhoud van Brandmeldinstallaties (BMI) gepubliceerd.

Maand juli telt opvallend veel branden | 08-08-2018

De maand juli telde opmerkelijk veel branden. Dat stelt stichting Salvage, die door verzekeraars wordt ingezet om door brand gedupeerden bij te staan. Juli was bijzonder warm en droog en mogelijk dat daar de oorzaak ligt.

NEN 2654-1 geactualiseerd | 03-07-2018

De Nederlandse norm voor beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties, NEN 2654, deel 1, uit 2015 is geactualiseerd. Aanleiding hiervoor is de recente publicatie van het tweede deel van NEN 2654 voor ontruimingsalarminstallaties.

Uitgelicht: De brandveiligheid van Nederlandse gevels | 01-06-2018

De Engelse hoofdstad Londen werd op 14 juni 2017 opgeschrikt door een enorme gevelbrand. De brandveiligheid van gevels is sindsdien een onderwerp dat veel mensen bezig houdt, maar hoe zit het nou eigenlijk met de wet- en regelgeving?
Klik hier voor ons nieuwsarchief >
Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Obex Opleidingen 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Top