Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Blijf op de hoogte van de actualiteiten!

Nieuwsberichten en Kennispublicaties

De wereld van brandveiligheid is continu in beweging. Verschillende normen worden uitgebracht en andere worden juist gewijzigd. Houd uw kennis op het juiste peil. Obex selecteert voor u de meest interessante en actuele nieuwsberichten.

Regelmatig stelt Obex ook kennispublicaties beschikbaar die verder ingaan op de actualiteit. Dankzij deze kennispublicaties biedt Obex u wat extra verdieping over allerlei brandveiligheidsonderwerpen. Via onze social media kanalen delen wij alle berichten ook met u. 

Nieuwsberichten

Omgevingswet wederom uitgesteld | 27-01-2023

De invoering van de Omgevingswet, die gepland was op 1 juli 2023, wordt wederom met een half jaar uitgesteld. Minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) heeft dit gemeld aan de Tweede Kamer en heeft als nieuwe invoeringsdatum 1 januari 2024 aangegeven. De Omgevingswet, die al in 2016 werd aangenomen, zou oorspronkelijk op 1 januari 2018 moeten ingaan.

Obexkaart ook in 2022 weer veel aangevraagd | 22-12-2022

​Ook het afgelopen jaar is de Obex Bouwbesluitkaart flink aangevraagd. Liefst 421 van deze gratis exemplaren werden dit jaar via de website aangevraagd. Naast de Bouwbesluitkaart waren de Noodverlichtingskaart en de gratis kennisdocumenten ook populair. De aanvragen kwamen uit heel het land.

Winnaar hotelarrangement bekend | 20-12-2022

Cursisten opgelet: Obex heeft een winnaar bekend gemaakt van het hotelarrangement voor twee personen. Elk half jaar selecteert Obex een willekeurige cursist die in het verleden een opleiding bij Obex gevolgd heeft en daar een evaluatie over heeft achter gelaten. 

Jubileum bij Fletcher Doorwerth | 07-12-2022

We hebben een jubileum te vieren! Vanaf deze week verzorgen we al vijf jaar lang onze opleidingen bij Fletcher Doorwerth. In 2017 startten we de samenwerking en nu, vijf jaar later, is de opleidingslocatie aan de rand van Arnhem, niet meer weg te denken bij Obex.

Sinterklaas denkt ook dit jaar aan cursisten van Obex | 05-12-2022

Cursisten van Obex werden ook dit jaar verrast door Sinterklaas. De afgelopen week, en uiteraard vandaag op de verjaardag van de goedheiligman zelf, lag voor elke aanwezige cursist een kleinigheidje klaar. Net als andere jaren had de Sint er een behoorlijke klus aan.

Opnieuw uitstel van inwerkingtreding Omgevingswet | 17-10-2022

En weer is het uitgesteld: de inwerkingtreding van Omgevingswet staat niet gepland voor 1 januari 2023, maar voor 1 juli 2023. Dat maakte de overheid onlangs bekend. Daarmee is de inwerkingtreding van de Omgevingswet, waar ook het Besluit Bouwwerken Leefomgeving) onder valt, opnieuw met een half jaar uitgesteld. Het uitstel van de nieuwe wet werd al verwacht nadat er van meerdere kanten kritiek op de invoerdatum kwam.

Speciale Kennissessie bij Hoppenbrouwers | 30-09-2022

De omgevingswet. De inwerkingtreding van deze nieuwe wet staat gepland op 1 januari 2023. Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) maakt onderdeel van deze wet uit en zal het Bouwbesluit 2012 vervangen. Voorlichting over de wet is dus van groot belang. Op verzoek van Hoppenbrouwers hebben we daarom bij hen op locatie een speciale kennissessie over deze aankomende wetswijziging georganiseerd.

Een waardevol cadeau voor onze docenten | 19-07-2022

Om onze docenten nóg beter te maken in het lesgeven, hebben zij van ons onlangs een waardvol cadeau gekregen: Een interessant Handboek voor Leraren. Dit boek wordt gezien als de “bijbel” voor leraren en er staan veel handige tips in. Al langer werken wij aan een verhoging van de kwaliteit van onze opleidingen.

Obex Opleidingen behaalt het NRTO-keurmerk | 05-07-2022

Met trots kunnen we melden dat Obex Opleidingen het NRTO-keurmerk heeft behaald. Het verkrijgen van dit keurmerk is een erkenning van de kwaliteit van onze opleidingen en de professionaliteit van onze dienstverlening. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft getoetst of we aan de kwaliteitseisen voldoen en heeft dat nu zodoende gekwalificeerd dat we het keurmerk mogen dragen.

Opleiding Installatiedeskundige Brandmeldinstallatie uitgebreid met extra dag OAI | 23-06-2022

Met ingang van 1 juli 2022 is de opleiding Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties verlengd met een extra lesdag. De verlening van onze bestaande opleiding is het gevolg van het toevoegen van lesstof over Ontruimingsalarminstallaties (OAI). Dit hebben we gedaan naar aanleiding van het inwerkingtreden van het vernieuwde CCV-certificatieschema Installeren brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.

Grote collegezaal voor speciale opleiding BBL | 10-05-2022

De aangekondigde Omgevingswet, waarvan het kabinet voornemens is deze op 1 januari 2023 in te voeren, heeft grote gevolgen voor o.a. de bouwregelgeving en de daarin opgenomen brandveiligheidsvoorschriften. Om organisaties hier zo goed mogelijk op voor te bereiden biedt Obex een speciale 1-daagse opleiding over deze wetswijzigingen aan. Steeds meer organisaties zien het belang in om over deze actuele kennis te beschikken. Zo ook het Amsterdam UMC, dat daarom met Obex Opleidingen keek naar de mogelijkheden om deze kennis op betrokken collega’s over te brengen.

Aanbod opleidingen in Dwingeloo flink uitgebreid | 19-04-2022

Het aanbod opleidingen in Dwingeloo is flink uitgebreid. De afgelopen maanden is onze laatst toegevoegde opleidingslocatie steeds populairder geworden, waardoor het aanbod opleidingen ook fors is toegenomen. Dankzij de toevoeging van Dwingeloo kunnen we cursisten uit het noorden van het land een opleidingslocatie bieden die zich dichter in hun woon- en werkomgeving bevindt.

Inwerkingtreding Omgevingswet vastgesteld op 1 januari 2023 | 28-02-2022

Het kabinet is voornemens om de Omgevingswet, met daarin opgenomen het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), op 1 januari 2023 inwerking te laten treden. Dat heeft minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bekend gemaakt. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat de geplande inwerkingtreding van 1 juli dit jaar niet gehaald zou worden.

Fijne feestdagen gewenst | 24-12-2021

Het afgelopen jaar was een bijzonder en intensief jaar, waarin we veel projecten hebben mogen verzorgen. De omstandigheden rondom het coronavirus zorgden soms voor uitdagingen, maar dankzij de nodige inspanningen hebben we er toch een mooi jaar van kunnen maken. 

Sinterklaas denkt ook aan cursisten van Obex | 30-11-2021

Een opvallend gezicht deze week bij aanvang van onze meeste opleidingen. Sinterklaas heeft ook aan alle cursisten van Obex Opleidingen gedacht. Alle cursisten ontvangen deze week van de goedheiligman een cadeautje bij hun lesdag.

NEN publiceert herziene norm NEN 2535 | 05-11-2021

De NEN heeft de norm NEN 2535:2021 gepubliceerd. De norm NEN 2535 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen’ is volledig herzien. Volgens de norminstantie was deze herziening nodig om aan te sluiten bij de behoeften vanuit de markt, Europese normen en nieuwe inzichten. Op het normontwerp kan tot 1 februari 2022 commentaar worden ingediend.

Dag van de Leraar | 05-10-2021

Op dinsdag 5 oktober is het de Dag van de Leraar. Een ideaal moment om even stil te staan bij het belang van goed onderwijs. En goed onderwijs, dat geven onze docenten! Obex streeft altijd naar de hoogste kwaliteit en deze kwaliteit kunnen we leveren dankzij de inzetten het onderwijs dat onze docenten geven. Vandaar dat we onze collega's graag even in het zonnetje zetten!

Versoepelingen coronavirus per 25 september | 24-09-2021

Zoals u waarschijnlijk weet gaan de overheidsmaatregelen rondom het coronavirus vanaf zaterdag 25 september 2021 veranderen. Dit kan gevolgen hebben voor cursisten die de komende periode een opleiding bij Obex volgen. Wij informeren u graag over de nieuwe situatie, zodat u niet voor verassingen komt te staan.

Opleidingsdata voor 2022 staan online | 23-09-2021

Het was weer even puzzelen, maar het is gelukt. Alle opleidingen voor 2022 staan weer ingepland. Met liefst 261 lesdagen kunnen we gerust stellen dat onze opleidingsagenda goed gevuld is en dit aantal zal nog verder oplopen! Inmiddels staan alle data, voor zover ze bekend zijn, nu online op onze website.

Nieuw: 5-daagse opleiding UPD Opsteller | 09-09-2021

Wilt u zich onderscheiden in de markt als gediplomeerd UPD-opsteller deelgebied BMI en OAI of heeft uw bedrijf de ambitie om een erkend UPD-opsteller van het deelgebied BMI en OAI werkzaam te zijn? Dan is de nieuwe opleiding die Obex heeft ontwikkeld de perfecte opleiding voor u!

Hoge slagingspercentages van recente opleidingen | 03-09-2021

De slagingspercentages van de meest recente opleidingen Brandpreventiedeskundige 1 en Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties zijn binnen. Onze percentages liggen ruim boven het landelijk gemiddelde! Een prestatie waar we zeer trots op zijn.

Wijzigingen in het Bouwbesluit per 1 juli | 01-07-2021

Het Bouwbesluit wordt per 1 juli 2021 op enkele plekken gewijzigd. Vanaf deze datum treden enkele nieuwe eisen in werking die nog gelden in het huidige Bouwbesluit en straks ook worden overgenomen in het opvolgende Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Verschillende wijzigingen hebben betrekking op de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen.

CCV publiceert interpretatiebesluit voor bewaking vluchtroutes brandmeldinstallaties | 15-06-2021

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft deze maand een interpretatiebesluit gepubliceerd over de bewaking van vluchtroutes. Dit besluit moet duidelijk maken waar brandmelders geplaatst dienen te worden wanneer een vluchtroute niet direct naar buiten leidt.

Bekijk de openstaande vacatures | 14-06-2021

Vacaturenieuws! Wegens het groeien van onze organisatie zoeken wij nieuwe collega’s. De afgelopen jaren heeft Brafon Brandveiligheidsmanagement een sterke groei doorgemaakt en om deze groei te continueren hebben we meerdere vacatures. Interessant voor starters, maar ook voor ervaren consultants.

Norm voor Rookwerendheid en wartemeafvoerinstallatie herzien | 04-06-2021

Norminstantie NEN en Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) hebben onlangs een herziene versie van de NEN 6093 uitgebracht. De wens om deze norm, die gaat over de eisen voor het beoordelen van voorzieningen voor afvoer van rook en warmte (RWA-installaties) in gebouwen, ligt al enkele jaren op tafel. Nu hebben beide partijen deze versie herzien, tevens is de NPR 6095-1 Rookbeheersingssystemen - Deel 1: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van RWA-installaties en rookbeheersingssystemen in parkeergarages’ in de herziene norm geïntegreerd.

Wijzigingen op komst aangaande WBDBO en rookwerendheid | 04-05-2021

Vanaf 1 juli 2021 worden eisen m.b.t. rookwerendheid aan het Bouwbesluit 2012 toegevoegd. In eerste instantie vrij beperkt, de eisen die doorgevoerd worden hebben betrekking op de toegangsdeuren van woonfuncties. Vanaf medio 2022 treedt een nieuw stelsel omgevingsrecht in werking waarmee rookwerendheid een essentiële rol zal spelen bij het bouwen van bouwwerken.

Online en offline lesgeven in beeld | 20-04-2021

Opleidingen in coronatijd. Kan dat wel? Jazeker kan (en mag) dat, maar wel met de nodige voorzorgsmaatregelen. Afgelopen week verzorgden we op locatie de opleiding Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties en daar werden alle maatregelen goed en zichtbaar toegepast.

Incompany opleiding van buitenaf goed te zien | 13-04-2021

De oplettende voorbijganger kon het van buitenaf al goed zien: We verzorgden een opleiding Beheerder Brandmeldinstallatie bij Van den Pol Elektrotechniek. Zeven cursisten gingen op om het officiële diploma van Beheerder Brandmeldinstallatie te bemachtigen.

Bijzondere week qua slagingspercentage | 02-04-2021

Een mooie en bijzondere week ligt achter ons! Deze week hebben we mooie uitslagen binnengekregen van twee groepen Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties en 1 groep Beheerder Brandmeldinstallaties. De uitslagen liegen er niet om.

Obex Opleidingen biedt hybride werkwijze aan | 10-02-2021

De maatregelen rondom het coronavirus zullen ons voorlopig nog bezighouden. Dat heeft ook gevolgen voor onze opleidingen. Op dit moment verzorgen we verschillende opleidingen via een online verbinding. Maar zodra het weer mogelijk is, willen we elkaar graag weer ontmoeten op onze opleidingslocaties. En als u onverwachts niet aanwezig kan zijn op locatie, bijvoorbeeld wegens quarantaine-verplichtingen of gezondheidsklachten, kunt u toch de les blijven volgen. Wij noemen dit een hybride vorm van lesgeven.

Veel gestelde vragen over corona | 03-02-2021

Het coronavirus zorgt voor veel onzekerheden. We begrijpen dat u ook veel vragen heeft voor wat betreft het volgen van een opleiding. Die u nu volgt, of welke u wellicht over enkele weken wil volgen. Op deze pagina vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over onze opleidingen. Heeft u desondanks toch nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Train de Trainer: Eigen docenten krijgen les | 29-01-2021

De kwaliteit van onze opleidingen is ons veel waard. Niet alleen moeten onze docenten beschikken over de juiste kennis, maar het goed kunnen overbrengen op de cursisten is ook van groot belang. Daarom investeert Obex Opleidingen jaarlijks in de ontwikkeling van de docenten. Vandaag vond de aftrap plaats van ons interne traject: Train de Tainer.

Nieuwe versie NEN 6068 aangestuurd | 11-01-2021

Op 1 januari jl. is de nieuwe versie van NEN 6068 (NEN 6068:2020) vanuit de Ministeriële Regeling Bouwbesluit aangestuurd. Dit is gepubliceerd in de Staatscourant van 21 december 2020. De NEN 6068 wordt rechtstreeks vanuit het Bouwbesluit 2012 aangestuurd en betreft een methode voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen ruimten in gebouwen.

Certificatieschema Woningsprinklerinstallaties van kracht | 05-01-2021

Versie 2.0 van het certificatieschema Woningsprinklerinstallaties is per 1 januari van dit jaar actief. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) publiceerde dit schema eind 2020 en kondigde destijdes aan dat het schema met ingang van het nieuwe jaar van kracht zou worden.

Obex biedt gratis online modules aan | 05-01-2021

Het coronavirus houdt ons allemaal in de greep. We worden gedwongen om zo veel mogelijk thuis te blijven, en verschillende afspraken verdwijnen mogelijk uit de agenda. Om in deze lockdown-periode toch wat leuks te organiseren, biedt Obex twee gratis modules aan om online te volgen: De thema's zijn Brandveiligheid van woongebouwen en Harmonisatieafspraken en Interpretatiebesluiten.

VNG en minister zetten volgende stap richting inwerkingtreding WKb | 18-11-2020

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hebben een nieuwe stap gezet richting de geplande inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKb). Tijdens de implementatie van de Wkb wordt zo nauw mogelijk aangesloten op de implementatie van de Omgevingswet. De Wkb zal net als de Omgevingswet over ruim een jaar van kracht moeten worden.

Obex Opleidingen beschikt nu over 5 opleidingslocaties | 29-07-2020

Mooi nieuws! Obex Opleidingen is een samenwerking aangegaan met Fletcher Hotel Dwingeloo. Vanaf nu zullen wij hier meerdere opleidingen gaan verzorgen. Dankzij de toevoeging van deze locatie in Drenthe kunnen wij onze relaties in het noorden van het land beter bedienen.

Wijzigingen Bouwbesluit per 1 juli | 01-07-2020

Het Bouwbesluit 2012 wijzigt per 1 juli 2020 inzake een aantal voorschriften. Obex zet deze wijzigingen, die direct en/of indirect een verband hebben met de brandveiligheidsvoorschriften, graag voor u op een rijtje.

Opleidingen weer vanaf onze opleidingslocaties | 02-06-2020

Goed nieuws! Vanaf vandaag verzorgen wij weer verschillende opleidingen vanaf onze vaste opleidingenlocaties in Doorwerth, Leidschendam, Waalwijk en Nieuwegein. De komende weken starten wij ook met meerdere opleidingen op deze locaties, uiteraard onder verschillende veiligheidsvoorwaarden die door onszelf en door het RIVM worden voorgeschreven.

Nieuwe datum voor inwerkingtreding Omgevingswet | 21-05-2020

De Omgevingswet moet per 1 januari 2022 in werking treden. Dat maakte minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers bekend. De regering was voornemens om de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking te laten treden, maar dat bleek eerder al onhaalbaar.

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld | 03-04-2020

De inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Dat maakte minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen D66) middels een algemene brief aan de Tweede Kamer bekend. De regering was voornemens om de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking te laten treden, maar dat blijkt dus onhaalbaar. Het Bouwbesluit blijft dus nog langer bepalend.

Nieuws rondom situatie over Corona | 16-03-2020

In navolging op alle universiteiten heeft Obex Opleidingen besloten om net als hen alle opleidingen enkel online aan te bieden totdat de maatregelen van het RIVM, rondom het Corona-virus, zijn opgeheven. Dit om verdere verspreiding van het Corona virus tegen te gaan.

Wijzigingsbladen bij CCV-certificatieschema’s BMI en OAI gepubliceerd | 05-11-2019

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft onlangs enkele, kleine, wijzigingen in de CCV-certificatieschema’s doorgevoerd. Het betreft de CCV-certificatieschema’s Brandmeldinstallaties (BMI) en Ontruimingsalarminstallaties (OAI).
Klik hier voor ons nieuwsarchief >
Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Dankzij een breed portfolio op het gebied van brandveiligheid kan Brafon u adviseren en ontzorgen voor uw complete vastgoedbestand.

Opleidingen

Obex is al bijna twintig jaar de meest betrouwbare opleider op het gebied van brandveiligheid en brandmeldinstallaties.

Obex leidt vakmensen op die meer willen leren op het gebied van bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid.

Top