Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Kennisdag BBL en Brandveiligheid

Op 1 januari 2024 wordt een nieuw stelsel omgevingsrecht van kracht. De Omgevingswet vindt zijn intrede. Doel van deze Omgevingswet is om het mogelijk te maken sneller en beter besluiten te nemen, meer ruimte te geven voor initiatief en de juridische randvoorwaarden te scheppen voor een duurzame en doelmatige ontwikkeling van de leefomgeving.

Deze Omgevingswet is uitgewerkt in vier algemene maatregelen van bestuur:

 1. Besluit activiteiten leefomgeving (BAL)
 2. Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL)
 3. Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL)
 4. Omgevingsbesluit

De vier AMv’B’s zijn op 31 augustus 2018 gepubliceerd in het Staatsblad, maar sinds die tijd aan vele veranderingen onderhevig geweest.
 

Brandveiligheid in een nieuw stelsel

Momenteel is het overgrote deel van de publiekrechtelijke voorschriften die betrekking hebben op de brandveiligheid van en binnen bouwwerken, open erven en terrein opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

Dit Bouwbesluit 2012 komt met de ingang van de Omgevingswet te vervallen en wordt “vervangen” door het BBL.

Het BBL bevat regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het (ver)bouwen van een bouwwerk, de staat van een bouwwerk, het gebruik van een bouwwerk en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Regels die nu grotendeels in het Bouwbesluit staan. De huidige regelgeving wordt grotendeels overgeheveld naar dit BBL.  

Deze ‘Kennisdag BBL en brandveiligheid’ wordt georganiseerd op een optimaal, maar ook een noodzakelijk moment om uzelf alle ins en outs rondom brandveiligheid in combinatie met het BBL inzichtelijk te maken. Na deze dag bent u volledig bijgespijkerd aangaande de brandveiligheidsvoorschriften vanuit het BBL en voorbereid op de situatie na 1 januari 2024.

Dankzij een rouleersysteem zult u alle thema’s bijwonen. Hiervoor is gekozen om een integraal kader te kunnen geven aan alle aanwezigen.


Programma

Tijdens deze dag worden drie sessies gegeven, elk met een eigen onderwerp (juridisch, bouwkundig en installatietechnisch). Elke sessie zal ongeveer 70 minuten duren. Tijdens elk van deze sessies behandelt een van onze docenten per onderwerp alle relevante aspecten en veranderingen die de ingang van de Omgevingswet met zich meebrengt (zie hieronder een aantal onderwerpen met bullits aangegeven).

Alles is erop gericht om u praktische kennis en kunde mee te geven, zodat vanaf 1 januari 2024 optimaal met de Omgevingswet en het BBL gewerkt kan worden.

 

Juridische sessie

 • Het nieuwe stelsel rondom vergunningverlening
 • Wijzigingen in verlenen van omgevingsvergunningen
 • Het vervallen van de omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik
 • Gebruiksmeldingen
 • Handhaving en toezicht


 

​Bouwkundige sessie

 • Brand- en rookcompartimentering
 • Brandwerendheid en rookdoorlatendheid
 • Brand- en rookklassen van constructieonderdelen
 • Omgevingsplan
 • Praktische toepassingen


Installatietechnische sessie

 • Wijzigingen m.b.t. de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
 • Onderhoud van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
 • Nieuwe projectering van noodverlichting
 • Certificering
 • Blusmiddelen

 

Voor wie is deze dag interessant?

Deze Kennisdag is interessant voor degene die zijn of haar kennis wil actualiseren en optimaal voorbereid wil zijn op de ingang van de Omgevingswet en het BBL.


Aanmelden

Wilt u zich aanmelden en daarmee verzekeren van een plek? Dat kan! De inschrijvingstermijn voor deze unieke kennisdag is open. U ontvangt daarna van ons meer informatie. 
De prijs voor deze interessante dag is € 325,- per persoon (excl BTW) 

De eerste sessie start rond 10.00 uur en de dag zal rond 15.00 uur eindigen. 

Locatie: Fletcher Hotel Doorwerth

 

Inschrijven kennisdag BBL

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Dankzij een breed portfolio op het gebied van brandveiligheid kan Brafon u adviseren en ontzorgen voor uw complete vastgoedbestand.

Opleidingen

Obex is al bijna twintig jaar de meest betrouwbare opleider op het gebied van brandveiligheid en brandmeldinstallaties.

Obex leidt vakmensen op die meer willen leren op het gebied van bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid.

BHV-trainingen

Tesmo is gespecialiseerd op het gebied van organisatorische brandveiligheid. Denk aan het opleiden, trainen en oefenen van uw BHV-organisatie.​

Top