Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Obex Opleidingen 088 0088321

Kennisbank

Woningwet

De Woningwet is voor de brandveiligheid de meest belangrijke en invloedrijke wet. In de Woningwet is de brandveiligheid opgenomen van bouwwerken, vanuit deze wet is de bouwregelgeving georganiseerd. Door de invloed/ het belang van de Woningwet zal deze samen met de onderliggende AMvB’s en regelingen in het hoofdstuk de bouwregelgeving worden behandeld.

Verantwoordelijkheid : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
Uitvoering en handhaving : Gemeenten.

De Woningwet is ingevoerd in 1901 met als doel de bewoning van slechte woningen onmogelijk te maken en de bouw van goede woningen te bevorderen. De Woningwet is het fundament voor de regelgeving op het gebied van brandveiligheid. De Woningwet bevat zelf geen inhoudelijke brandveiligheidsvoorschriften, maar schept kaders voor:

  • Het opnemen van bouw- en gebruik technische brandveiligheidsvoorschriften voor nieuwbouw en bestaande bouw in een algemene maatregel van bestuur (Bouwbesluit 2012).
  • Het opleggen van hogere eisen door burgemeester en wethouders indien dat in een concreet geval noodzakelijk is.
  • De aanschrijvingsprocedures.

 

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Obex Opleidingen 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Top