Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Kennisbank

Woningwet

De Woningwet is voor de brandveiligheid de meest belangrijke en invloedrijke wet. In de Woningwet is de brandveiligheid opgenomen van bouwwerken, vanuit deze wet is de bouwregelgeving georganiseerd. Door de invloed/ het belang van de Woningwet zal deze samen met de onderliggende AMvB’s en regelingen in het hoofdstuk de bouwregelgeving worden behandeld.

Verantwoordelijkheid : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
Uitvoering en handhaving : Gemeenten.

De Woningwet is ingevoerd in 1901 met als doel de bewoning van slechte woningen onmogelijk te maken en de bouw van goede woningen te bevorderen. De Woningwet is het fundament voor de regelgeving op het gebied van brandveiligheid. De Woningwet bevat zelf geen inhoudelijke brandveiligheidsvoorschriften, maar schept kaders voor:

  • Het opnemen van bouw- en gebruik technische brandveiligheidsvoorschriften voor nieuwbouw en bestaande bouw in een algemene maatregel van bestuur (Bouwbesluit 2012).
  • Het opleggen van hogere eisen door burgemeester en wethouders indien dat in een concreet geval noodzakelijk is.
  • De aanschrijvingsprocedures.

 

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Implementatie en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. 

Zo kunnen wij samen
met u complete BHV-plannen opstellen, implementeren, uw medewerkers trainen en u begeleiden met uw BHV-administratie.

Top