Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Kennisbank

Wet veiligheidsregio’s

De Wet Veiligheidsregio’s is een Nederlandse wet die sinds 1 oktober 2010 van toepassing is. Deze wet vervangt de Brandweerwet, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de Wet rampen en zware ongevallen. Deze wet bepaalt de taken van het bestuur van een veiligheidsregio, Nederland kent in totaal 25 veiligheidsregio’s. Er worden basiseisen aan de organisatie van de hulpdiensten en de kwaliteit van het personeel en het materieel gesteld.

De Wet veiligheidsregio’s geeft onder andere aan dat voor niet-bouwwerken het besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen van toepassing is. In dit besluit is de brandveiligheid geregeld in de gevallen dat er geen sprake is van een bouwwerk. Voorbeelden hiervan zijn de brandveiligheid van boten, feesttenten, braderieën, etc. Je zou kunnen stellen dat het een soort ‘Bouwbesluit’ is voor niet-bouwwerken. 

Verantwoordelijkheid : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
Uitvoering en handhaving : Gemeenten

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Top