Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Kennisbank

Wet milieubeheer

De Wet milieubeheer geeft richting aan de brandveiligheidseisen ter bescherming van het milieu.

Verantwoordelijkheid : Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Uitvoering en handhaving : Gemeenten.

De Wet milieubeheer is een integrale milieuwet, waarin alle aspecten van het milieubeleid in hun onderlinge samenhang geregeld worden. Het doel van de wet is het voorkomen of beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu. Brand in een object kan niet alleen nadelige gevolgen hebben voor het object zelf, maar ook voor het milieu. Het voorkomen van brand kan daarom gezien worden als het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu. Ook het voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu bij repressief brandweeroptreden valt hieronder.

Hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer geeft regels voor inrichtingen. Onder een inrichting wordt verstaan: 'Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.' Een inrichting heeft dus de volgende kenmerken:

  • De omvang van de activiteit(en) moet bedrijfsmatig zijn (dus geen activiteit(en) binnen particuliere huishoudens)
  • Er moet in zekere zin sprake zijn van een locatie gebonden bedrijfgheid (dus geen transportactiviteit(en))
  • De activiteit(en) moet(en) meer dan incidenteel op de betreffende locatie plaatsvinden. In het algemeen wordt hierbij aangehouden dat de activiteit gedurende meer dan 6 maanden moet plaatsvinden.

Indien een inrichting onder de Wet milieubeheer valt, zijn er (afhankelijk van de aard en omvang van de activteiten) twee mogelijkheden:

  • Een inrichting valt onder de werking van de IPPC-richtlijn
  • Een inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer

 

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Beheer en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. Van het schrijven
van beleid tot en met het
trainen van medewerkers.

Daarnaast voert Tesmo op
honderden locaties
beheerderstaken aan de
brandmeldinstallatie uit.

Top