Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Kennisbank

Voorkomen brandgevaar

De gemeente (B en W) heeft vanuit de Wet op de veiligheidsregio’s de brandweerzorg opgelegd gekregen. Dit betekent, naast de repressieve brandbestrijding, ook de plicht om brandgevaarlijke situaties in de gemeente te beperken en te voorkomen.

Om deze taak naar behoren uit te voeren, wordt voor bouwwerken met een hoger risico een vergunning brandveilig gebruik afgegeven. Op basis van deze vergunning of de gebruiksmelding, kan de gemeente dan controleren of aan de eisen van de vergunning wordt voldaan.
Tijdens deze handhavingscontroles wordt aan de hand van het Bouwbesluit gecontroleerd of aan de brandveiligheidseisen wordt voldaan. Tijdens de controles kunnen zich altijd situaties voordoen die als ‘niet brandveilig’ worden gezien, maar niet passen binnen een artikel in het Bouwbesluit.
Hiervoor zijn artikelen 7.10 en 7.16 in het leven geroepen.
Met deze ‘kapstok-artikelen’ kan de gemeente ook handhavend optreden in de zogenoemde grijze gebieden.
De gemeente kan aan de hand van dit artikel alleen handhavend optreden en mag naar aanleiding van dit artikel geen voorwaarden verbinden aan het gebruik van het gebouw.

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Implementatie en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. 

Zo kunnen wij samen
met u complete BHV-plannen opstellen, implementeren, uw medewerkers trainen en u begeleiden met uw BHV-administratie.

Top