Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Kennisbank

Volledige bewaking

Een brandmeldinstallatie uitgevoerd met volledige bewaking, zal een brand in een vroegtijdig stadium detecteren en melden. Hierdoor blijven de vluchtroutes goed bruikbaar en is een snelle ontruiming en alarmopvolging mogelijk.

Onder volledige bewaking wordt verstaan: een bewakingsomvang waarbij, behalve de noodzakelijke handbrandmelders, alle ruimten in het gehele gebouw voorzien zijn van één of meer automatische brandmelders.

Een uitzondering hierop vormen de hierna genoemde ruimten, waarin, door het niet voorhanden zijn van brandbaar materiaal en/of ontstekingsbronnen, geen of nauwelijks brand kan ontstaan.

 • Sanitaire ruimten, zoals toiletten en doucheruimten. Dit geldt niet voor gemeenschappelijke voorruimten ingericht als kleedruimten.
 • Kleedruimten < 2 m² voorzien van kledingkasten.
 • Opslagruimten met een vloeroppervlakte < 2 m².
 • Ruimte met schakel en verdeelinrichting voor zover aan alle onderstaande is voldaan:
  • De schakel- en verdeelinrichting voedt zowel direct als indirect, geen brandmeldapparatuur, brandbeveiligingsapparatuur of brandweerlift.
  • De schakel- en verdeelinrichting bevindt zich in een ruimte met een vloeroppervlakte < 2 m².
  • De schakel- en verdeelinrichting bevindt zich in een ruimte die zich over maximaal één bouwlaag uitstrekt.
  • De schakel- en verdeelinrichting bevindt zich in een ruimte waarin zich geen brandbare opslag bevindt en geen andere ontstekingsbronnen voorkomen dan de schakel- en verdeelinrichting zelf.
 • Installatietunnels en -schachten, die voor personen niet via een deur toegankelijk zijn.
 • Vries- of koelruimten met een volume van minder dan 20 m3.
 • Liftschachten, voor zover zich in de schacht geen apparatuur zoals liftmotor of schakelkast bevindt.
 • Installatietunnels en -schachten, waarin zich uitsluitend leidingen voor elektrische, werktuigbouwkundige en sanitaire installaties  bevinden en waarbij de ruimte niet betreedbaar is.
 • Ruimten onder verhoogde vloeren en boven verlaagde plafonds, voor zover aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:
  • Oppervlakte van de ruimte is niet groter dan de oppervlakte van het brandcompartiment.
  • De ruimte is niet betreedbaar.
  • Er vindt geen opslag van brandbare materialen plaats.
  • Er bevinden zich alleen leidingen voor elektrische, werktuigbouwkundige en sanitaire installaties.

Brandmeldinstallaties uitgevoerd met volledige bewaking, zullen een brand in een vroeg stadium melden. Hierdoor zijn vluchtroutes goed bruikbaar en is een snelle ontruiming en alarmopvolging mogelijk. Het is eveneens mogelijk een deel van een gebouw van volledige bewaking te voorzien, mits tussen het wel en niet bewaakte deel een brandwerende scheiding (conform het Bouwbesluit) is aangebracht. Een ruimte of gebouwdeel dat tot het te beveiligen object behoort, brandwerend (conform het Bouwbesluit) is afgescheiden en niet vanuit het beveiligde object toegankelijk is, hoeft niet te worden bewaakt. 

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Dankzij een breed portfolio op het gebied van brandveiligheid kan Brafon u adviseren en ontzorgen voor uw complete vastgoedbestand.

Opleidingen

Obex is al bijna twintig jaar de meest betrouwbare opleider op het gebied van brandveiligheid en brandmeldinstallaties.

Obex leidt vakmensen op die meer willen leren op het gebied van bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid.

Top