Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Obex Opleidingen 088 0088321

Kennisbank

Vluchtrouteaanduiding

Om de vluchtroutes in een gebouw aan te geven zijn in artikel 6.24 de eisen opgenomen waaraan de vluchtrouteaanduiding moet voldoen en op welke plaatsen deze moeten zijn aangebracht. 
Vluchtrouteaanduiding 1 Kennisbank ObexDe vluchtrouteaanduiding moet op duidelijk waarneembare plaatsen zijn uitgevoerd met pictogrammen zoals aangegeven in de NEN 6088. Deze norm wordt vervangen door de NEN-EN-ISO 7010. 
In hetzelfde artikel wordt ook aangegeven dat er moet worden voldaan aan de zichtbaarheidsaspecten zoals aangegeven in de NEN-EN 1838. De zichtbaarheidsaspecten zoals in de norm zijn aangegeven, moeten ervoor zorgen dat de vluchtrouteaanduidingen onder alle omstandigheden goed zichtbaar zijn, zowel overdag als ’s nachts. Ook is aangegeven wanneer de vluchtrouteaanduiding verlicht moet zijn en wanneer niet. 

 

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Obex Opleidingen 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Top