Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Obex Opleidingen 088 0088321

Kennisbank

Veiligheidsvluchtroute

Een veiligheidsvluchtroute is een gedeelte van een extra beschermde vluchtroute dat voert door een niet besloten ruimte en aansluitend daarop door een ruimte die uitsluitend kan worden bereikt vanuit niet besloten ruimten. Een veiligheidsvluchtroute kan horizontaal en verticaal worden toegepast. Door de eis dat een veiligheidsvluchtroute uitsluitend kan worden bereikt vanuit een niet-besloten ruimte, wordt gewaarborgd dat de vluchtroute door het trappenhuis is beschermd tegen het binnendringen van rook.

Als door een trappenhuis een extra beschermde vluchtroute voert én het trappenhuis alleen kan worden bereikt vanuit een niet-besloten ruimte, wordt er gesproken over een veiligheidsvluchtroute in het trappenhuis.

Over de definitie van een tweede vluchtroute is niets in het Bouwbesluit opgenomen. De aanwezigheid van een tweede vluchtroute zorgt voor een gelijkwaardig veiligheid. Hierdoor vervallen de ‘zwaardere eisen’ zodra de twee vluchtroutes door verschillende ruimten lopen. Artikel 2.106 lid schrijft voor: Indien op een vluchtroute een tweede vluchtroute begint zijn de artikelen 2.103, 2.104, lid een tot en met zeven en 2.105 niet van toepassing vanaf het punt dat de twee vluchtroutes door verschillende ruimten voeren. Er worden eisen gesteld aan de onafhankelijkheid van de twee vluchtrouten.

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Obex Opleidingen 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Top