Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Kennisbank

Technische bouwvoorschriften

De voorschriften die betrekking hebben op de veiligheid in gebouwen kunnen worden onderverdeeld in een aantal verschillende veiligheidsgebieden: 

 • constructieve veiligheid
 • gebruiksveiligheid
 • brandveiligheid
 • sociale veiligheid

Constructieve veiligheid

Een gebouw mag niet zomaar instorten of omvallen als gevolg van de plotselinge krachten die op het gebouw werken bij een brand. Hierin zijn maatregelen vastgelegd die beogen dat een gebouw voldoende sterkte en stabiliteit heeft en voortschrijdende instorting van het bouwwerk wordt voorkomen. Daarnaast moeten de vluchtroutes in het gebouw (ondanks de brand) in stand blijven en door de in het gebouw aanwezige personen en de brandweer gebruikt kunnen worden.

Gebruiksveiligheid

De voorschriften met betrekking tot de gebruiksveiligheid hebben ten doel ongevallen in en om een gebouw zoveel mogelijk te voorkomen. De eisen die in dit verband gesteld worden, zijn zeer divers. Ter illustratie een aantal voorbeelden:

 • De aanwezigheid van afscheidingen bij randen van vloeren en aan die afscheidingen zelf (denk aan het tegengaan van overklauterbaarheid voor kleine kinderen)
 • Het overbruggen van hoogteverschillen door middel van voorschriften ten aanzien van trappen en hellingbanen
 • Aan ramen en deuren in de gevel worden eisen gesteld ten aanzien van het voorkomen van ongevallen.

Brandveiligheid

De brandveiligheidsvoorschriften hebben alleen betrekking op bouwkundige aspecten en zijn verdeeld in 9 verschillende doelstellingen:

 1. Sterkte bij brand
 2. Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie
 3. Beperking van ontwikkeling van brand en rook
 4. Beperking van uitbreiding van brand
 5. Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook
 6. Vluchtroutes
 7. Hulpverlening bij brand
 8. Hoge en ondergrondse gebouwen
 9. Veiligheidszones en plasbrandaandachtsgebied

 

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Implementatie en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. 

Zo kunnen wij samen
met u complete BHV-plannen opstellen, implementeren, uw medewerkers trainen en u begeleiden met uw BHV-administratie.

Top