Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Kennisbank

Subbrandcompartiment

Een subbrandcompartiment is een gedeelte van een bouwwerk dat binnen de begrenzing van een brandcompartiment ligt of daarmee samenvalt. Voorheen werden de huidige subbrandcompartimenten ‘rookcompartimenten’ genoemd (vanuit eerdere regelgeving). Een subbrandcompartiment is bestemd voor beperking van verspreiding van rook of verdere beperking van het uitbreidingsgebied van brand. 

Bij een brand zijn de personen die zich in een subbrandcompartiment bevinden gedurende enige tijd beschermd tegen brand en rook wanneer de brand elders in het brandcompartiment ontstaat. Ook heeft de indeling in subbrandcompartimenten tot doel om veilig en zonder hinder uit het brandcompartiment te kunnen vluchten naar een veilige plaats.

In het algemeen geldt dat een subbrandcompartiment het maximale uitbreidingsgebied van brand én rook is en bij brand voldoende lang in stand blijft om het gebouw zelfstandig of met hulp van derden te kunnen ontvluchten. Dit vluchten gebeurt door andere ruimten dan de ruimte waarin de brand is ontstaan. Er worden dan ook eisen gesteld aan de kwaliteit van de scheiding tussen een subbrandcompartiment en de omliggende (besloten) ruimten (in hetzelfde brandcompartiment).

Om te waarborgen dat personen op tijd uit de ruimte kunnen komen, wordt ook een eis gesteld aan de maximale loopafstand binnen een subbrandcompartiment.

De maximale loopafstand en uitvoering van de vluchtroutes binnen het subbrandcompartiment zijn afhankelijk van een aantal factoren:

  • De gebruiksfunctie
  • De bezetting
  • De te overbruggen hoogte binnen het subbrandcompartiment


Vanuit het niveau nieuwbouw geldt een weerstand tegen branddoorslag tussen een subbrandcompartiment en een andere besloten ruimte buiten die subbrandcompartiment (maar binnen het brandcompartiment) van ten minste 20 minuten (waarbij enkel het criterium ‘vlamdichtheid’ geldt) conform NEN 6068/6069. Vanuit het niveau bestaande bouw is deze eis ten minste 20 minuten weerstand tegen rookdoorgang conform NEN 6075.

 

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Dankzij een breed portfolio op het gebied van brandveiligheid kan Brafon u adviseren en ontzorgen voor uw complete vastgoedbestand.

Opleidingen

Obex is al bijna twintig jaar de meest betrouwbare opleider op het gebied van brandveiligheid en brandmeldinstallaties.

Obex leidt vakmensen op die meer willen leren op het gebied van bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid.

Top