Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Kennisbank

PZI

Stil alarm wordt doorgaans toegepast op plaatsen waarbij het niet gewenst is om de aanwezigen in het gebouw door middel van een luid alarmsignaal te waarschuwen. Denk hierbij aan ziekenhuizen, verpleegtehuizen en gevangenissen. Om een evacuatie op gang te brengen, is het in deze gebouwen voldoende om alleen de personen die de ontruiming moeten starten en begeleiden te waarschuwen. Het gaat hier dus om mensen die opgesloten, niet- of verminderd zelfredzaam zijn. Hierbij wordt veel stress en paniek voorkomen.

De volgende installaties kunnen als stil alarm installaties worden gebruikt:

PZI installatie

Deze installatie heeft een verbinding met de brandmeldinstallatie. Hierbij kan door middel van relaiscontacten of door middel van datacommunicatie, informatie worden doorgegeven van de brandmeldcentrale naar de PZI. Op een PZI die voor ontruiming wordt gebruikt, moeten minimaal twee pagers of piepers zijn aangesloten. Berichten die van de brandmeldinstallatie afkomstig zijn, moeten in principe de hoogste prioriteit hebben. 

Attentiepanelen op geselecteerde plaatsen

Deze vorm van ontruimingsalarminstallatie wordt vaak als aanvulling gebruikt op bijvoorbeeld een PZI installatie. Het betreft een speciaal paneel, die op geselecteerde plaatsen (bijvoorbeeld een zusterpost) een optisch en akoestisch alarmsignaal geeft. Zo’n locatie waar een attentiepaneel wordt geplaatst, moet een continue bemenste plaats zijn. In alle dienstverblijven, waar personeel aanwezig kan zijn die betrokken is bij de organisatie van de ontruiming van het gebouw, kan zo’n paneel opgehangen worden bijvoorbeeld een verpleegsterpost, slaapwacht, technische dienst, portiersloge of keuken.

Gesproken code berichten via de geluidsinstallatie

Een laatste vorm van stil alarm is een bericht in gecodeerde vorm, die automatisch via een algemene geluidsinstallatie wordt uitgezonden. Deze geluidsinstallatie moet zijn uitgevoerd conform luid alarm type A (specificaties conform de NEN 2575). Belangrijk is dat het gecodeerde bericht bij de te alarmeren personen bekend is. Dit soort installaties komt men vaak tegen in gebouwen met een bijeenkomstfunctie (zoals een concertgebouw, congrescentrum, theater etc..) en in warenhuizen of grote winkelcentra.

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Implementatie en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. 

Zo kunnen wij samen
met u complete BHV-plannen opstellen, implementeren, uw medewerkers trainen en u begeleiden met uw BHV-administratie.

Top