Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Kennisbank

Scenariogroep

Om het benodigde bluswater te bepalen, wordt in de 'Handreiking Bluwatervoorziening en Bereikbaarheid', uitgegaan van scenario's. De handreiking kent drie scenario's:

 • Woningen
 • Utiliteitsgebouwen
 • Ongevallen met Gevaarlijke Stoffen (OGS) en Transport

Scenariogroep Woningen

Deze groep wordt verdeeld in drie bouwperioden namelijk:

 1. Nieuwbouw (woningen ontworpen en gebouwd volgens Bouwbesluit 2003 en later)
 2. Naoorlogse bouw (woningen gebouwd tussen 1945-2003)
 3. Vooroorlogse bouw ( woningen gebouwd voor 1945).

De aparte perioden brengen elk hun eigen profiel aan bluswaterbehoefte met zich mee. De drie groepen worden verder verdeeld in subgroepen. Dit zijn onder andere: woningen, rijtjeswoningen, gestapelde bouw(< 20meter), hoogbouw (20-70 meter) en oude binnensteden. Voor hoogbouw boven de 70 meter geldt altijd maatwerk.

Voor woningen, welke na 2003 zijn gebouwd, is een behoefte aan bluswater van 500 liter per minuut. Vooroorlogse bouw wordt gekenmerkt door een minder doordacht ontwerp m.b.t. het voorkomen en beheersen van brand zodat men niet uit kan gaan van enige vorm van brandscheiding of compartimentering. Hierdoor bestaat er een verhoogd risico op branduitbreiding, branddoorslag en brandoverslag bij een ontwikkelde brand. Dit risico wordt ook nog eens verhoogd aangezien vroege detectie geen zekerheid is. Ook komt men vaker bouwwerken (gecombineerde winkel/woningen, oude binnensteden) tegen met een hoge vuurbelasting waardoor een brand zich snel kan uitbreiden. Daarnaast is in oude binnensteden met nauwe straatjes bereikbaarheid vaak problematisch, zodat men ook nog eens risico loopt op een vertraagde opkomst. Hierdoor is een behoefte aan bluswater tot wel 4.500 liter per minuut. 

Scenariogroep Utiliteitsgebouwen

Er zijn vier verschillende utiliteitstype. Dit zijn:

 • Utiliteit zelfredzaam. Bijvoorbeeld een kantoor gebouw.
 • Utiliteit met aanwezigheid verminderd zelfredzamen. Bijvoorbeeld een ziekenhuis
 • Utiliteit groot. Bijvoorbeeld een bioscoop.
 • Utiliteit diverse. Bijvoorbeeld parkeergarages

Ook deze groepen worden verdeeld in twee bouwperioden:

 1. Nieuwbouw ( woningen ontworpen en gebouwd volgens Bouwbesluit 2003 en later); 
 2. Naoorlogse bouw (woningen gebouwd tussen 1945-2003).

De subgroepen zijn: enkellaags, gestapelde bouw (<20 meter), hoogbouw (20-70 meter) of grote inzetdiepte > 60 meter. De bluswater behoefte voor hoogbouw (> 70 meter) en industriefuncties zal altijd een maatwerk zijn.

Scenariogroep ongevallen met Gevaarlijke Stoffen (OGS) en Transport

Voor de uitwerking van deze scenariogroep is er onderscheid gemaakt tussen weg- en spoortransport. Binnen dit kader worden ook scenario’s betreffende ongevallen met gevaarlijke stoffen (OGS) behandeld. De inzettactiek wordt grotendeels bepaald door de omgeving waarin het incident plaatsvindt. Aangezien veel transportroutes door landelijk gebied lopen zal de primaire bluswatervoorziening hier minimaal zijn en moet men ‘geluk’ hebben met de plaats van het incident wil er sprake zijn van beschikbaarheid en bereikbaarheid van primaire, secundaire of tertiaire bluswatervoorzieningen.

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Implementatie en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. 

Zo kunnen wij samen
met u complete BHV-plannen opstellen, implementeren, uw medewerkers trainen en u begeleiden met uw BHV-administratie.

Top