Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Kennisbank

Ruimtebewaking

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat het niet noodzakelijk is het hele gebouw van automatische brandmelders te voorzien. Er wordt dan maar één of meerdere ruimten beveiligd. Dit heet ruimtebewaking. . Onder ruimtebewaking wordt dus verstaan dat alleen in bepaalde ruimten de noodzakelijke automatische melders zijn aangebracht.

Om een tijdige ontvluchting te kunnen garanderen, dienen ruimten waar naar één zijde kan worden gevlucht te worden voorzien van automatische melders. Dit is opgenomen in artikel 6.20 lid 5 van het Bouwbesluit 2012. Hetzelfde geldt voor ruimten waardoor men moet vluchten en alle verblijfsruimten en ruimte met een verhoog brandrisico waar men langs moet vluchten. Met het oog op schadebeperking, kan ook een bepaald deel van een gebouw (bijvoorbeeld een computerruimte) van automatische melders worden voorzien.

Verschillende doelen van ruimtebewaking

Ruimtebewaking kan de volgende doelen dienen:

  • Ruimtebewaking in relatie tot ontvluchten. 
    De beveiliging van personen die bij een eventuele brand over een 'doodlopend stuk' in een gebouw moeten vluchten. Door ruimten van automatische brandmelders te voorzien worden deze personen in een vroeg stadium gewaarschuwd. Zo kunnen zij nog tijdig evacueren.
  • Ruimtebewaking voor specifieke ruimten
    Schadebeperking in situaties waarbij een bepaald bouwdeel of een ruimte wordt beveiligd.
Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Beheer en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. Van het schrijven
van beleid tot en met het
trainen van medewerkers.

Daarnaast voert Tesmo op
honderden locaties
beheerderstaken aan de
brandmeldinstallatie uit.

Top