Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Obex Opleidingen 088 0088321

Kennisbank

Rookmelders conform NEN 2555

In artikel 6.21 van het Bouwbesluit wordt aangegeven dat in woonfuncties rookmelders moeten worden aangebracht. De rookmelders moeten worden aangebracht in alle besloten ruimten waardoor een vluchtroute voert, tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie. De rookmelders en de projectie moeten voldoen aan de NEN 2555. Bovenstaande eis vervalt indien de woonfunctie, conform artikel 6.20, een brandmeldinstallatie heeft.

Voor kamergewijze verhuur dienen naast de bovengenoemde ruimten tevens alle verblijfruimten te worden voorzien van een rookmelder. Dit is overigens niet van toepassing voor de verblijfsruimte in een wooneenheid indien de wooneenheden in een beschermd subbrandcompartiment liggen.

Logiesfuncties en bijeenkomstfuncties voor kinderopvang voor kinderen jonger dan vier jaar, zonder eis voor een brandmeldinstallatie, dienen ook rookmelder NEN 2555 te hebben. De melders komen in de besloten ruimten waardoor een vluchtroute voert en alle verblijfsruimten.

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Obex Opleidingen 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Top