Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Kennisbank

Rook- en Warmteafvoerinstallatie

Een RWA-installatie heeft als doel om, in geval van brand, de rook en warmte uit een gebouw af te voeren. Dit gebeurt door de hete rook- en verbrandingsgassen via openingen in het dak ongehinderd in de vrije lucht af te voeren. Een Rook- en Warmte Afvoer (RWA) systeem kan voor verschillende doeleinden worden aangebracht, namelijk:

 • Waarborgen van veilig vluchten bij brand
 • Ondersteuning bij de inzet van de brandweer
 • Bescherming van gebouwen
 • Bescherming van goederen
 • Brandschade verminderen
   

Wettelijk kader

Een RWA-installatie is in het kader van het bouwbesluit artikel 1.3, een gelijkwaardige oplossing voor:

 • Grote brandcompartimenten
 • Langere vluchtwegen
 • Langere vluchttijden
 • Inzetdiepte brandweer
 • Weerstand tegen bezwijken draagconstructie
   

Een RWA-installatie maakt het mogelijk om, gedurende een lange tijd, een ruimte vrij van hete rookgassen te houden. Hierdoor is er veel meer tijd beschikbaar is om te vluchten en heeft de brandweer veel meer tijd en mogelijkheden om reddend op te treden en te blussen.
 

Normen voor RWA-installaties:

 • In Nederland is het ontwerp genormeerd door middel van de NEN 6093. 
 • In de praktijkrichtlijn NPR 6095-1, worden aanwijzingen gegeven voor het ontwerpen en installeren van voorzieningen die de afvoer van rook en warmte (RWA-installaties) verzorgen in geval van brand. Deze praktijkrichtlijn is bedoeld om te worden toegepast bij zowel mechanische als natuurlijke RWA-installaties in gebouwen die op basis van NEN 6093 moeten worden beoordeeld.
 • De NEN 2654-3 is ontworpen voor het beheer, controle en onderhoud van rookbeheersing installaties.
   

Soorten rookbeheerssystemen

Rook en warmte kan op een natuurlijke wijze worden afgevoerd door middel van zogenaamde rookluiken of op een mechanische wijze door middel van rookgasventilatoren. Daarnaast zijn er overdrukventilatoren voor bijvoorbeeld trappenhuizen en stuwdrukventilatoren voor parkeergarages, om rook te kunnen beheersen. RWA-installaties vinden hun toepassing in: 

 • Industrie gebouwen;
 • Distributiecentra;
 • Atrium gebouwen;
 • Supermarkten;
 • evenementen hallen;
 • Flat galerijen.

Rookbeheerssystemen vinden hun toepassing in:

 • Trappenhuizen;
 • Parkeergarages;
 • Tunnels
   

Werking van een RWA-installatie

RWA-systemen zorgen voor een gecontroleerde afvoer van rook en hitte vanaf het ontstaan van een brand, waardoor het grootste gevaar beheerst wordt. Bij brand in een gesloten ruimte zullen de hete rookgassen de gehele ruimte vullen. Door laag gelegen openingen in de ruimte wordt lucht van buiten aangevoerd. Deze lucht trekt naar boven, doordat één of meer luiken in het dak worden geopend. De luchtstroom wordt bepaald door het temperatuurverschil tussen de rookgassen en de binnenkomende lucht. Hierdoor ontstaat een drukverschil tussen het hoger gelegen deel en het lager gelegen deel van het gebouw.Bij een natuurlijk RWA-systeem, wordt de thermiek van de brand en de luchttoevoer gebruikt om de giftige rookgassen af te voeren. 

Voor de goede werking van een RWA-installatie is, behalve het installeren van voldoende rookluiken, het aanbrengen van voldoende toevoeropeningen en rookschotten van groot belang. Een mechanisch RWA systeem, maakt gebruik van luchttoevoer- en rookgasafvoer ventilatoren waarmee de rookgassen worden afgevoerd en een rookvrije zone ontstaat.

 

Meer leren over een RWA-installatie?

Obex verzorgt een speciale lesdag waarin u alles over een RWA-installatie kunt leren. Bekijk hier alle informatie over deze lesdag.

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Implementatie en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. 

Zo kunnen wij samen
met u complete BHV-plannen opstellen, implementeren, uw medewerkers trainen en u begeleiden met uw BHV-administratie.

Top