Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Kennisbank

Programma van Eisen

Een brandmeldinstallatie is een samenstelling van verschillende componenten en bekabeling, op de juiste manier geprojecteerd, toegepast en aangelegd. Voor het verkrijgen van een kwalitatief goede brandmeldinstallatie, is als eerste van belang dat de uitgangspunten worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE).
De NEN 2535 eist dat er een Programma van Eisen wordt opgesteld. Het Programma van Eisen beschrijft de uitgangspunten van de brandmeldinstallatie.

De omvang van een brandmeldinstallatie is vastgelegd in het Programma van Eisen (PvE). In het PvE worden alle uitgangspunten van een brandmeldinstallatie waarmee de projecteringsdeskundige een brandmeldinstallatie kan ontwerpen, vastgelegd. Bij het ontwerp van een brandmeldinstallatie moet rekening worden gehouden met het soort brandverschijnsel dat voor dat gebouw te verwachten is. Dit is tevens opgenomen in het PvE. Bij het ontwerp dient eveneens rekening te worden gehouden met situaties tijdens het gebruik van het gebouw. Bij het lassen in werkplaatsen of het starten van auto’s in parkeergarages, worden rookverschijnselen geproduceerd. Hier moet met het projecteren van de installatie rekening worden gehouden. De projecteringsrichtlijnen voor het bepalen van het aantal, de plaats en het type automatische melders en handbrandmelders, zijn opgenomen in de NEN 2535. De richtlijnen voor het projecteren van brandmeldcomponenten zijn tot stand gekomen aan de hand van ervaringen met proefbranden in praktijksituaties en proefbranden in laboratoriumomstandigheden. Ze zijn bedoeld voor toepassing in standaardruimten. De plaats van de verschillende componenten wordt door middel van symbolen op de tekening(en) aangegeven. Voor een duidelijke projectering van de brandmeldinstallatie zijn bouwkundige tekeningen van het betreffende object op een schaal van 1:100 of 1:200 noodzakelijk. 

Op basis van de NEN 2535 en het PvE zal een projectering deskundige brandmeldinstallaties, het ontwerp en/of de projectering maken. De installatie dient door deskundige personen te worden aangelegd. 

In een Programma van Eisen staan onder andere de volgende uitgangspunten voor de brandmeldinstallatie:

PvE voor een ontruimingsalarminstallatie

Ook voor een ontruimingsalarminstallatie geldt dat deze aan de hand van een Programma van Eisen moet worden opgesteld. Ook voor een ontruimingsalarminstallatie geldt dat, voordat een dergelijke installatie kan worden ontworpen, de uitgangspunten van de brandweer (de bevoegde autoriteit) bekend moeten zijn. Denk hierbij aan:

  • De omvang van het ontruimingsgebied;
  • De indeling in alarmeringszones;
  • Het type signaal en de activering;
  • De plaats van het bedieningspaneel;
  • De toe te passen taal of talen.
     

Verder zijn hierbij van belang de prestatie-eisen voor het geluidsniveau, de verstaanbaarheid van gesproken mededelingen, de zichtbaarheid van optische signaalgevers en de systeembeschikbaarheid.
 

Programma van Eisen laten opstellen

Fouten in het Programma van Eisen kunnen grote gevolgen hebben voor de brandveiligheid en daarnaast leiden tot allerlei extra kosten tijdens en na de aanleg van de (brandveiligheids)nstallaties. Ons zusterbedrijf Brafon Brandveiligheidsmanagemetn kan u helpen met het opstellen van een PvE. Bekijk de mogelijkheden.

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Dankzij een breed portfolio op het gebied van brandveiligheid kan Brafon u adviseren en ontzorgen voor uw complete vastgoedbestand.

Opleidingen

Obex is al bijna twintig jaar de meest betrouwbare opleider op het gebied van brandveiligheid en brandmeldinstallaties.

Obex leidt vakmensen op die meer willen leren op het gebied van bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid.

BHV-trainingen

Tesmo is gespecialiseerd op het gebied van organisatorische brandveiligheid. Denk aan het opleiden, trainen en oefenen van uw BHV-organisatie.‚Äč

Top