Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Kennisbank

NEN 3011

Blusmiddelen moeten duidelijk zichtbaar worden opgehangen. Is dat niet het geval dan moeten de blusmiddelen worden aangeduid met een pictogram zoals aangegeven in de NEN 3011.

NEN 3011 beschrijft voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes die ongevallen moeten voorkomen en die helpen ter verdduidelijking van brandbestrijding. Ook beschrijft deze norm allerlei informatie die nodig is bij het evacueren en de gevaren voor de gezondheid bij noodgevallen. Op 1 maart 2015 is de herziene norm NEN 3011 gepubliceerd. Daarmee is de norm uit 2004 vervangen. 

Over de hele wereld wordt echter steeds meer de internationale norm voor veiligheidssymbolen (ISO 7010) gehanteerd. Deze norm kente vele uitbreidingen en daarom zijn in de NEN 3011:2015 alle, voor Nederland van toepassing zijnde, symbolen beschreven. Dit zijn negen symbolen. Voor alle overige symbolen wordt verwezen naar de NEN-EN-ISO 7010.

Vluchtrouteaanduiding
De norm die pictogrammen van vluchtrouteaanduiding beschrijft, de NEN 6088, is ingegrokken door de NEN. De internationale norm voor grafische symbolen is ook in Nederland overgenomen. Dit staat beschreven de NEN-EN-ISO 7010. Europees gezien wordt er dus steeds meer een eenduidige lijn getrokken in de richtlijnen. De Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Noodverlichting (NVFN) onderschrijft het belang van internationale harmonisatie.

De vetrouwde pictogrammen uit de NEN 6088 verdwijnen echter niet. Ze worden daarenten wél geleidelijk vervangen door de nieuwe norm op gebied van pictogrammen. Het belangrijkste verschil zit hem in feit dat het mannetje niet naar de deur rent, maar de deur al heeft bereikt en daar doorheen loopt. Een ander belangrijk verschil is de grootte van de pijl. In feite bestaat het pictogram voor de helft uit het mannetje in de deur en voor de helft uit de pijl. Juist deze extra grote pijl zorgt voor meer duidelijkheid, hetgeen heeft gezorgd voor de wereldwijde acceptatie. 

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Implementatie en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. 

Zo kunnen wij samen
met u complete BHV-plannen opstellen, implementeren, uw medewerkers trainen en u begeleiden met uw BHV-administratie.

Top