Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Kennisbank

Kleefmagneet

Artikel 7.3 Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat een zelfsluitende deur niet in een geopende stand mag zijn vastgezet, tenzij die deur bij brand en bij rook automatisch wordt losgelaten. Onder automatisch loslaten wordt verstaan dat de deur bij brand en bij rook door brand vanzelf (met automatische detectie, dus zonder tussenkomst van een persoon) sluit.

In het verleden werden smeltzekeringen toegepast. Deze zullen in de beginfase van een brand niet functioneren, de smeltzekering heeft de benodigde temperatuur van 72 °C nog niet bereikt. Een smeltzekering kan niet meer worden toegepast. Er moet  bjectbewaking (rookmelders aan weerszijden van de brandscheiding) worden toegepast conform bijlage C van de NEN 2535. Dit mag/kan een standalone systeem betreffen.

Met kleefmagneten kunnen brand- en rookwerende deuren in geopende stand worden gehouden. Bij een brandmelding (door ontstane rook) zal de kleefmagneet spanningsloos gesteld worden en kan de deur sluiten. Hierbij is de deur voorzien van een ‘conventionele’ deurdranger. Gevaar hierbij is (door de constante trek van de deurdranger) dat de deur krom kan trekken, wanneer de deurdranger aan de onderzijde van de deur is bevestigd. Het heeft hierdoor de voorkeur om een kleefmagneet aan de bovenzijde te bevestigen, wanneer de deurdranger ook aan de bovenzijde is bevestigd. Bij een vloerpot (waarbij de ‘deurdranger’ ook op vloerniveau is aangebracht) dient uiteraard de kleefmagneet ook op vloerniveau te worden aangebracht

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Implementatie en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. 

Zo kunnen wij samen
met u complete BHV-plannen opstellen, implementeren, uw medewerkers trainen en u begeleiden met uw BHV-administratie.

Top