Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Kennisbank

Kleefmagneet

Artikel 7.3 Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat een zelfsluitende deur niet in een geopende stand mag zijn vastgezet, tenzij die deur bij brand en bij rook automatisch wordt losgelaten. Onder automatisch loslaten wordt verstaan dat de deur bij brand en bij rook door brand vanzelf (met automatische detectie, dus zonder tussenkomst van een persoon) sluit.

In het verleden werden smeltzekeringen toegepast. Deze zullen in de beginfase van een brand niet functioneren, de smeltzekering heeft de benodigde temperatuur van 72 °C nog niet bereikt. Een smeltzekering kan niet meer worden toegepast. Er moet  bjectbewaking (rookmelders aan weerszijden van de brandscheiding) worden toegepast conform bijlage C van de NEN 2535. Dit mag/kan een standalone systeem betreffen.

Met kleefmagneten kunnen brand- en rookwerende deuren in geopende stand worden gehouden. Bij een brandmelding (door ontstane rook) zal de kleefmagneet spanningsloos gesteld worden en kan de deur sluiten. Hierbij is de deur voorzien van een ‘conventionele’ deurdranger. Gevaar hierbij is (door de constante trek van de deurdranger) dat de deur krom kan trekken, wanneer de deurdranger aan de onderzijde van de deur is bevestigd. Het heeft hierdoor de voorkeur om een kleefmagneet aan de bovenzijde te bevestigen, wanneer de deurdranger ook aan de bovenzijde is bevestigd. Bij een vloerpot (waarbij de ‘deurdranger’ ook op vloerniveau is aangebracht) dient uiteraard de kleefmagneet ook op vloerniveau te worden aangebracht

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Dankzij een breed portfolio op het gebied van brandveiligheid kan Brafon u adviseren en ontzorgen voor uw complete vastgoedbestand.

Opleidingen

Obex is al bijna twintig jaar de meest betrouwbare opleider op het gebied van brandveiligheid en brandmeldinstallaties.

Obex leidt vakmensen op die meer willen leren op het gebied van bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid.

Top