Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Obex Opleidingen 088 0088321

Kennisbank

Inspectiecertificaat

Een inspectiecertificaat is een certificaat dat wordt geëist vanuit het Bouwbesluit 2012 en alleen kan worden afgegeven na goedkeuring van een inspectie-instelling.

Het inspectiecertificaat vervangt het certificaat uit de Regeling Brandmeldinstallaties 2002. Deze regling komt te vervallen en wordt vervangen door het CCV-certificatieschema brandmeldinstallaties 2011. Brandmeldinstallaties die al zijn voorzien van een certificaat conform Regeling Brandmeldinstallaties 2002 kunnen gebruik vmaken van een overgangsregeling. Tot 1 januari 2015 mag het huidige certificaat worden verlengd, mits niet verlopen, of men mag al overgaan tot het halen van een inspectiecertificaat.

Een inspectie-instelling welke bevoegd is om een inspectiecertificaat af te geven, moet een type A geaccrediteerde inspectie-instelling zijn, die voldoent aan de NEN-EN ISO/IEC 17020.

Certificeren van een brandmeldinstallatie

In lid 6 van artikel 6.20 is aangegeven dat een bestaande brandmeldinstallatie, volgens bijlage 1, moet zijn voorzien van een geldig inspectiecertificaat. Het certificaat wordt op grond van het CCV- inspectieschema uitgegeven. Dit schema is mede bedoeld om het grote aantal onechte- en ongewenste brandmeldingen, die door brandmeldinstallaties worden gegeven, te verminderen. Een afgegeven certificaat is één jaar geldig indien de brandmeldinstallatie een verplichte doormelding heeft naar de RAC. De ander certificaten zijn drie jaar geldig.

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Obex Opleidingen 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Top