Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Kennisbank

Huisrookmelder

Sinds de inwerkingtreding van de tweede fase van het Bouwbesluit op 1 januari 2003, zijn rookmelders verplicht gesteld voor nieuw te bouwen woningen. Het gevolg hiervan is dat in een vluchtroute één of meerdere optische rookmelders moeten worden aangebracht. Deze dienen rechtstreeks te zijn aangesloten op de elektriciteitsinstallatie van de woning. Het gebruik van ioniserende rookmelders is niet toegestaan.

De verplichting om een rookmelder in huis te hebben, geldt voorlopig alleen voor nieuw te bouwen woningen. Voor de bestaande bouw is dit vooralsnog niet het geval.

De kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen voor rookmelders in de privésfeer, zijn geregeld in NEN 2555; Brandveiligheid voor gebouwen, onafhankelijke rookmelders voor woningen.

Het Bouwbesluit geeft ook eisen aan rookmelders in kamergewijze verhuur.
Bij kinderdagopvang en bij logies dienen, volgens het Bouwbesluit, rookmelders te worden toegepast indien er geen eis voor een brandmeldinstallatie is.

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Implementatie en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. 

Zo kunnen wij samen
met u complete BHV-plannen opstellen, implementeren, uw medewerkers trainen en u begeleiden met uw BHV-administratie.

Top