Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Obex Opleidingen 088 0088321

Kennisbank

Draadglas

Glas is onbrandbaar, maar geleidt de warmte goed en laat straling bijna ongehinderd door. Bij verhitting treden snel warmtespanningen op. Hierdoor springt het glas stuk bij ongeveer 400 °C, of bij lagere temperaturen als het plotseling wordt afgekoeld. Bij temperaturen boven de 800 °C verweekt het glas en zakt de ruit uit. Voor elke constructie waarin glas is verwerkt (behalve de constructies waarin speciale brandwerende glassoorten zijn toegepast), is bij de opgegeven brandwerendheid alleen uitgegaan van de criteria van bezwijken en vlamdichtheid, niet van de thermische isolatie. Warmteoverdracht door geleiding of straling kan door glas niet worden voorkomen. Vuur kan door de ruiten in een constructie aan de andere kant worden waargenomen. Daarom is het ongewenst om glas te gebruiken in brandwerende constructies die vluchtroutes begrenzen.

Draadglas

Als glas is voorzien van een fijnmazige, ingegoten (ingewalste) kruiswapening springt het weliswaar bij ongeveer 400 °C, maar houdt de wapening de ruit intact. Zo worden er geen vlammen of hete gassen doorgelaten. Boven de 800 °C begeeft ook de draadglasruit het, voor zover glaslatten, stopverf of andere bevestigingen van de ruit het niet al eerder hebben begeven. Afhankelijk van de bevestiging bedraagt de brandwerendheid (vlamdichtheid) 30 tot 60 minuten. De maximale oppervlakten zijn gegeven op basis van een vak van 2,5 meter breed en 2,5 meter hoog. Het maximale oppervlakte in dit vak mag niet meer zijn dan:

Brandwerend glas

Om bij constructies met lichtopeningen een betere brandwerendheid te kunnen bereiken, zijn speciale glassoorten ontwikkeld. Deze brandwerende glassoorten bestaan meestal uit gelaagd glas, met tussen de lagen een substantie die bij verhitting opzwelt en een isolerende laag vormt. De brandwerendheid in de juiste aangebrachte constructie ligt meestal tussen de 60 en 90 minuten.

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Obex Opleidingen 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Top