Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Obex Opleidingen 088 0088321

Kennisbank

Gezamenlijke functie

Definitie gezamenlijk: Bij of krachtens dit besluit wordt een gedeelte van een woonfunctie, een celfunctie of een logiesfunctie of een ruimte of voorziening die ten dienste staat van die gebruiksfunctie, gebruikt door meer dan een wooneenheid, cel of logiesverblijf in die gebruiksfunctie, aangemerkt als gezamenlijk. 

Met andere woorden: een gezamenlijke ruimte is een ruimte of voorziening waarop meer dan één wooneenheid, cel of logiesverblijf is aangewezen. Het gaat bijvoorbeeld bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur om een doucheruimte, een keuken of verkeersruimten. Ook de vluchtroute uit de woning is een gezamenlijke vluchtroute.

Obex Gezamelijke functie

 

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Obex Opleidingen 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Top