Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Obex Opleidingen 088 0088321

Kennisbank

Geografisch brandweerpaneel

Indien met een tekstpaneel of alfanumeriek paneel, al dan niet in combinatie met een plattegrond tekening, niet eenduidig een plaatsbepaling kan worden gegeven van een brandmelding, wordt er een geografisch paneel toegepast. Het paneel moet zodanig zijn gemonteerd dat, als men voor het paneel staat, de horizontale projectie van het gebouw overeenkomt met de afbeelding van het paneel. 

Op het geografische paneel moet minimaal de volgende informatie worden weergeven:

  • De contouren van de bouwdelen
  • De detectiezones door optische indicatoren binnen de contouren van de bouwdelen
  • De plaats waar men zich bevindt
  • De plaats van de brandweeringang
  • De plaats van eventuele neveningangen
  • De plaats(en) van eventuele trappenhuizen
  • De plaats(en) van eventuele brandweerlift(en)
  • De tekst “Brandmeldpaneel”.

Voor het aangeven van de verschillende detectiezones zijn verschillende mogelijkheden.

Behalve geografische brandweerpanelen, waarbij de situatietekening vast op het frontpaneel is aangebracht, zijn er brandweerpanelen waarbij gebruik wordt gemaakt van een beeldscherm om  de situatietekeningen te presenteren. De richtlijnen waaraan een zogenoemd  digitaal geografisch brandweerpaneel moet voldoen, zijn in bijlage J opgenomen.

Bij grote terreinen kan het noodzakelijk zijn om bij de toegang van het terrein een brandweerpaneel aan te brengen, waarop staat aangegeven om welk gebouw het gaat. Deze buitenopstellingen zijn vaak voorzien van een thermostatisch geregelde verwarming om condensvorming te voorkomen. Het paneel dient tevens bestand te zijn tegen verwering als gevolg van bijvoorbeeld zonlicht.

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Obex Opleidingen 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Top