Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Obex Opleidingen 088 0088321

Kennisbank

Gemeenschappelijke functie

In het Bouwbesluit wordt bij sommige gebruiksfuncties onderscheid gemaakt in gemeenschappelijke, niet-gemeenschappelijke en gezamenlijke ruimten.

Definitie gemeenschappelijk:  Bij of krachtens dit besluit wordt een gedeelte van een bouwwerk, een ruimte of een voorziening die ten dienste staat van meer dan een gebruiksfunctie, aangemerkt als gemeenschappelijk. Een zodanig gedeelte, een zodanige ruimte of een zodanige voorziening maakt, met uitzondering van een nevenfunctie, voor de toepassing van dit besluit deel uit van alle daarop aangewezen gebruiksfuncties. Met andere woorden: Een gedeelte van een bouwwerk, ruimte of voorziening dat ten dienste staat van meer dan één gebruiksfunctie. Dit kunnen bijvoorbeeld een toiletruimte, verkeersruimte en trappenhuis zijn.

Obex Gemeenschappelijke functi

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Obex Opleidingen 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Top