Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Kennisbank

Gebruiksoppervlakte

Veel eisen van het bouwbesluit zijn gebaseerd op oppervlaktematen, zoals bij brandcompartimenten. Om te kunnen bepalen of een gebouw voldoet aan de eisen van het bouwbesluit, is het noodzakelijk de berekening van deze oppervlakten eenduidig vast te stellen. De gebruiksoppervlakte wordt bepaald volgens NEN 2580. De gebruiksoppervlakte, ook wel afgekort met "GO", is de bruikbare vloeroppervlakte geschikt voor het beoogde gebruik. Dit is in feite het totale vloeroppervlak tussen de omsluitende wanden (gevels) van de gebruiksfunctie, minus de vaste obstakels van enige omvang, zoals:
 

  • Dragende binnenwanden
  • Vloeroppervlakten met een vrije hoogte kleiner dan 1,5m (de vloer onder een trap, of hellingbaan telt wel mee)
  • Een trapgat, liftschaft of vide, indien de oppervlakte daarvan > 4m2
  • Een vrijstaande bouwconstructie, niet zijnde een trap en een leidingschacht, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan 0,5 m2

 

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Implementatie en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. 

Zo kunnen wij samen
met u complete BHV-plannen opstellen, implementeren, uw medewerkers trainen en u begeleiden met uw BHV-administratie.

Top