Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Kennisbank

Gebruiksfunctie

De technische eisen die het Bouwbesluit stelt aan bouwwerken, zijn afhankelijk van het gebruik van het bouwwerk. Het Bouwbesluit heeft dit onderverdeeld in gebruiksfuncties van een gebouw. De definitie luidt:

Gedeelten van een of meer bouwwerken die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen.

Het Bouwbesluit kent 12 (hoofd)gebruiksfuncties:
Woonfunctie
Bijeenkomstfunctie
Celfunctie
Gezondheidszorgfunctie
Industriefunctie
Kantoorfunctie
Logiesfunctie
Onderwijsfunctie
Sportfunctie
Winkelfunctie
Overige gebruiksfunctie
Bouwwerk, geen gebouw zijnde
 

Veel voorschriften in het Bouwbesluit 2012 zijn gerelateerd aan een gebruiksfunctie, gebruiksgebied of een verblijfsgebied. Aanvullend wordt in het Bouwbesluit onderscheid gemaakt in gebruiksfuncties:


Minimaal aan te houden personen

Voor veel gebruiksfuncties is een 'ten minste aan te houden aantal personen per m2 verblijfsgebied'. Deze ondergrens voorkomt kwaliteits- en handhavingsproblemen in de gebruiksfase. De aantallen staan weergegeven in tabel 1.2 van het Bouwbesluit. Alle voorzieningen en te treffen maatregelen dienen te worden gebaseerd op dit minimale aantal personen.

GEBRUIKSFUNCTIE TEN MINSTE AAN TE HOUDEN PERSONEN PER MVERBLIJFSGEBIED
   
1. Woonfunctie n.v.t
2. Bijeenkomstfunctie
     a) voor het aanscouwen van sport

0,3
     b) andere gebruiksfuncties 0,125
3. Celfunctie
     a) voor bezoekers
     b) andere celfunctie

0,125
0,05
4. Gezondheidszorgfunctie
     a) met bedgebied
     b) andere gezondheidszorgfunctie

0,125
0,05
5. Industriefunctie n.v.t
6. Kantoorfunctie 0,05
7. Logiesfunctie 0,05
8. Onderwijsfunctie 0,125
9. Sportfunctie n.v.t. n.v.t.
10. Winkelfunctie n.v.t.
11. Overige gebruiksfunctie n.v.t.
12. Bouwwerk geen gebouw zijnde n.v.t.

Maximaal aan te houden personen

Het is de indiener van een vergunningsaanvraag (voor het bouwen of voor brandveilig gebruik) of van een gebruiksmelding die bepaalt voor hoeveel personen een gebouw of een gedeelte daarvan is bestemd. Hij moet die bezetting aangeven bij de vergunningsaanvraag respectievelijk de gebruiksmelding.

Consequenties

Hoe meer personen in een gebouw aanwezig zijn, des te zwaarder de voorschriften. Voor het bepalen van het aantal personen moet worden uitgegaan van het aantal personen dat normaliter in het gebouw aanwezig is. Het aantal moet overeenkomen met het reëel gebruik van het gebouw. Er behoeft niet te worden uitgegaan van bijzondere situaties die niet frequent voorkomen, zoals een open dag in een kantorencentrum. In dat geval zouden alle gebruiksfuncties altijd aan de zwaarste eisen moeten voldoen. Voor die dag zelf kunnen echter wel extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. 

Nieuwbouw en bestaande bouw

De persoonsbenadering geldt voor zowel nieuwbouw als voor bestaande bouw. Het aantal personen dat bij bestaande bouw is toegestaan, is in een aantal gevallen hoger. Zo mag op een deur die tegen de vluchtrichting indraait bij een groot aantal gebruiksfuncties maximaal 37 personen op deze deur worden aangewezen op basis van het niveau nieuwbouw, vanuit het niveau bestaande bouw geldt een grenswaarde van 60 personen.

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Dankzij een breed portfolio op het gebied van brandveiligheid kan Brafon u adviseren en ontzorgen voor uw complete vastgoedbestand.

Opleidingen

Obex is al bijna twintig jaar de meest betrouwbare opleider op het gebied van brandveiligheid en brandmeldinstallaties.

Obex leidt vakmensen op die meer willen leren op het gebied van bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid.

BHV-trainingen

Tesmo is gespecialiseerd op het gebied van organisatorische brandveiligheid. Denk aan het opleiden, trainen en oefenen van uw BHV-organisatie.​

Top