Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Obex Opleidingen 088 0088321

Kennisbank

Extra beschermde vluchtroute

Definitie van een extra beschermde vluchtroute: Buiten een brandcompartiment gelegen gedeelte van een beschermde vluchtroute

Wanneer de vluchtroute door een scheiding van een brandcompartiment gaat én door verkeersruimten voert waar geen brand mag uitbreken, verandert deze route in een extra beschermde vluchtroute. Een extra beschermde vluchtroute voldoet daarom niet alleen aan de eisen die gelden voor beschermde vluchtroute, maar ook
aan eisen die voorkomen dat de vluchtroute vroegtijdig door brand wordt afgesneden. Een trappenhuis waarin een hoogte kan worden overbrugd van meer dan 8 meter, moet ook voldoen aan de eisen van een extra beschermde vluchtroute. Deze extra beschermde vluchtroute mag niet in een brandcompartiment zijn gelegen (er wordt vanuit gegaan dat er geen brand kan ontstaan). Om ervoor te zorgen dat in een vluchtroute met de status extra beschermde vluchtroute geen brand kan uitbreken, stelt het Bouwbesluit zwaardere eisen aan de materialen die mogen worden toegepast.

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Obex Opleidingen 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Top