Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Kennisbank

Doormelden

Er kan door de bevoegde autoriteit worden geëist dat de brandmeldinstallatie een directe doormelding voor brandmeldingen naar een brandweerpost geeft. De ontvangst en verwerking van de meldingen, worden verzorgd door een Regionaal Alarmcentrale (RAC). De brandweer geeft aan welke type transmissie dit moet zijn; type 1 of type 2. Het type doormelding moet altijd vermeld staat in het PvE.

De prestatie-eisen waaraan een transmissieweg voor alarmmeldingen (type 1 of type 2) moet voldoen, komen voort uit de NEN-EN 54-21. Een storing in het alarmtransmissiesysteem tussen de alarmoverdrager en het ontvangststation voor brandmeldingen moet als storing op het ontvangststation voor branmeldingen worden gemeld en mag niet tot een alarmmelding leiden. Datzelfde geldt voor een storing tussen de brandmeldcentrale en de alarmoverdrager van het transmissiesysteem.

Type 1 (directe lijn)

De transmissieweg moet minimaal voldoen aan:

- gemiddelde transmissietijd D4 10 sec;
- maximale transmissietijd M4 20 sec
- transmissiebewaking T5 Maximaal 90 sec
- Systeembeschikbaarheid A4 99,8% (ca.1 dag per jaar uit)


Type 2 (kiesverbinding)

De transmissieweg moet minimaal voldoen aan:

- gemiddelde transmissietijd D4 10 sec;
- maximale transmissietijd M3 60 sec
- transmissiebewaking T2 Maximaal 25 uur
- Systeembeschikbaarheid A4 99,8% (ca.1 dag per jaar uit)


Bij een vaste lijnverbinding wordt een verbinding gemaakt tussen de doormeldeenheid, nabij de brandmeldcentrale en de meldkamer van de RAC. Vroeger was dit een galvanische verbinding; in het gehele tracé tussen doormeldeenheid en meldkamer werden de telefoonkabels aan elkaar gesoldeerd. Zo nodig kon er met gelijkstroomsignalen worden gewerkt. Met de intreding van de glasvezeltechniek is dit niet meer mogelijk. 
Bij vaste doormeldeenheid zendt continu informatie naar de ontvanger (RAC). Ook hierbij geldt een bepaald protocol. Zodra deze informatie niet meer aankomt, geeft de meldkamer een storingsmelding. De brandmeldcentrale bewaakt alleen de verbinding met de doormeldeenheid.

 

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Dankzij een breed portfolio op het gebied van brandveiligheid kan Brafon u adviseren en ontzorgen voor uw complete vastgoedbestand.

Opleidingen

Obex is al bijna twintig jaar de meest betrouwbare opleider op het gebied van brandveiligheid en brandmeldinstallaties.

Obex leidt vakmensen op die meer willen leren op het gebied van bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid.

Top