Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Kennisbank

Deurvoorziening

Uit het oogpunt van brandveiligheid kunnen er vier soorten voorzieningen met betrekking tot deuren worden onderscheiden:

  • Deurvergrendelingen (security-maatregel);
  • Deurvastzetinrichtingen;
  • Automatische bediende deuren;
  • Draaideuren.


Het Bouwbesluit, artikel 7.12, geeft aan dat deuren in een vluchtroute uitsluitend gesloten mogen worden indien deze bij het vluchten, zonder gebruik te hoeven maken van een sleutel, kunnen worden geopend. Dit betekent dat deuren in vluchtroutes om die reden niet op slot mogen zijn.Het Bouwbesluit, artikel 6.26, geeft ook aan dat deuren in een inwendige scheidingsconstructie met een eis voor WBDBO of WRD, zelfsluitend moeten zijn. In de praktijk betekent dit, dat deze deuren moeten zijn voorzien van een dranger. Artikel 7.3 geeft aan dat deze zelfsluitende constructie onderdelen niet vast mogen worden gezet indien deze bij het ontstaan van rook en/of brand niet automatisch worden gesloten. 
 

Deuren in rook- en brandwerende scheidingen

Zoals artikel 6.26 aangeeft mogen er in wanden, met een eis voor brandwerendheid, alleen deuren aanwezig zijn die zelfsluitend zijn elektromagneet (kleefmagneet), ook wel een deurvastzetinrichting genoemd. Aan weerszijden van de deur moeten binnen een afstand van minimaal 50 cm en maximaal 250 cm rookmelders worden aangebracht. Deze rookmelders schakelen de elektrische voeding van de kleefmagneet uit en de deuren kunnen zich sluiten door de dranger die op de deur aanwezig is. Is er een brandmeldinstallatie in het gebouw aanwezig, dan kunnen de rookmelders hierop worden aangesloten en kan de elektrische voeding van de kleefmagneet, als een stuurfunctie van de brandmeldinstallatie, worden uitgeschakeld.

Dit systeem kan ook ‘stand-alone’ worden uitgevoerd als er in het gebouw geen brandmeldinstallatie aanwezig is, dit wordt ook wel een rookschakelaar genoemd. In plaats van kleefmagneten, kunnen ook drangers met een vrijloop worden toegepast. Die drangers hebben geen continue veerkracht en kunnen de deur in geopende stand houden. De dranger wordt pas actief na een commando vanuit de brandmeldcentrale, waardoor de veerkracht beschikbaar komt en de deur zich zal sluiten. Dit type dranger is ideaal voor toepassing in ziekenhuizen en zorgcentra.

 

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Dankzij een breed portfolio op het gebied van brandveiligheid kan Brafon u adviseren en ontzorgen voor uw complete vastgoedbestand.

Opleidingen

Obex is al bijna twintig jaar de meest betrouwbare opleider op het gebied van brandveiligheid en brandmeldinstallaties.

Obex leidt vakmensen op die meer willen leren op het gebied van bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid.

Top