Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Kennisbank

Deurvoorziening

Uit het oogpunt van brandveiligheid kunnen er vier soorten voorzieningen met betrekking tot deuren worden onderscheiden:

  • Deurvergrendelingen (security-maatregel);
  • Deurvastzetinrichtingen;
  • Automatische bediende deuren;
  • Draaideuren.


Het Bouwbesluit, artikel 7.12, geeft aan dat deuren in een vluchtroute uitsluitend gesloten mogen worden indien deze bij het vluchten, zonder gebruik te hoeven maken van een sleutel, kunnen worden geopend. Dit betekent dat deuren in vluchtroutes om die reden niet op slot mogen zijn.Het Bouwbesluit, artikel 6.26, geeft ook aan dat deuren in een inwendige scheidingsconstructie met een eis voor WBDBO of WRD, zelfsluitend moeten zijn. In de praktijk betekent dit, dat deze deuren moeten zijn voorzien van een dranger. Artikel 7.3 geeft aan dat deze zelfsluitende constructie onderdelen niet vast mogen worden gezet indien deze bij het ontstaan van rook en/of brand niet automatisch worden gesloten. 
 

Deuren in rook- en brandwerende scheidingen

Zoals artikel 6.26 aangeeft mogen er in wanden, met een eis voor brandwerendheid, alleen deuren aanwezig zijn die zelfsluitend zijn elektromagneet (kleefmagneet), ook wel een deurvastzetinrichting genoemd. Aan weerszijden van de deur moeten binnen een afstand van minimaal 50 cm en maximaal 250 cm rookmelders worden aangebracht. Deze rookmelders schakelen de elektrische voeding van de kleefmagneet uit en de deuren kunnen zich sluiten door de dranger die op de deur aanwezig is. Is er een brandmeldinstallatie in het gebouw aanwezig, dan kunnen de rookmelders hierop worden aangesloten en kan de elektrische voeding van de kleefmagneet, als een stuurfunctie van de brandmeldinstallatie, worden uitgeschakeld.

Dit systeem kan ook ‘stand-alone’ worden uitgevoerd als er in het gebouw geen brandmeldinstallatie aanwezig is, dit wordt ook wel een rookschakelaar genoemd. In plaats van kleefmagneten, kunnen ook drangers met een vrijloop worden toegepast. Die drangers hebben geen continue veerkracht en kunnen de deur in geopende stand houden. De dranger wordt pas actief na een commando vanuit de brandmeldcentrale, waardoor de veerkracht beschikbaar komt en de deur zich zal sluiten. Dit type dranger is ideaal voor toepassing in ziekenhuizen en zorgcentra.

 

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Implementatie en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. 

Zo kunnen wij samen
met u complete BHV-plannen opstellen, implementeren, uw medewerkers trainen en u begeleiden met uw BHV-administratie.

Top