Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Kennisbank

Brandgevaarlijke stoffen

Voor het gebruik en de opslag van brandgevaarlijke stoffen zijn in artikel 7.6 de voorschriften opgenomen met betrekking tot de hoeveelheden die mogen worden opgeslagen. De hoeveelheden die maximaal mogen worden opgeslagen, moeten dan ook gezien worden als een huisvoorraad bestemd voor het normale gebruik. De stoffen moeten zijn opgeslagen in hun oorspronkelijke verpakking. De reden van deze beperking is dat de opslag van grote hoeveelheden brandgevaarlijke stoffen, een bedreiging voor het milieu vormt en dan beter in de werkingssfeer van de milieuregelgeving passen. Als de hoeveelheid van een brandgevaarlijke stof meer bedraagt dan in tabel 7.6, van het artikel is aangegeven, valt de opslag van de brandgevaarlijke stof onder de Wet Milieubeheer. Belangrijk hierbij is dat aangebroken verpakkingen moeten worden gezien als een volle verpakking.

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Implementatie en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. 

Zo kunnen wij samen
met u complete BHV-plannen opstellen, implementeren, uw medewerkers trainen en u begeleiden met uw BHV-administratie.

Top