Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Kennisbank

Brandcompartiment

Wat is een brandcompartiment? De definitie van een brandcompartiment luidt: Gedeelte van een of meer bouwwerken bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van een brand.

En brandcompartiment is bedoeld, om, gedurende een bepaalde tijd, te voorkomen dat de brand zich verder kan uitbreiden dan het brandcompartiment waarin de brand is ontstaan. Binnen deze tijd wordt van de gebruikers van een gebouw verwacht dat zij zichzelf, buiten het compartiment waarin brand is, in veiligheid stellen.

Van de brandweer wordt aangenomen dat zij binnen deze tijd handelend optreden en voorkomen dat de brand een grotere omvang aanneemt dan de omvang van het compartiment. Om aan deze doelstellingen te voldoen, worden ten aanzien van een brandcompartiment diverse voorschriften gegeven. Onder andere aan de maximale oppervlakte en de scheidingsconstructie van een brandcompartiment. 

Voor de meeste gebouwfuncties is de maximale oppervlakte voor mogelijke branduitbreiding 1.000 m². Voor logiesfuncties is bepaald dat de maximale oppervlakte niet groter mag zijn dan 500 m². Voor een industriefunctie mag het maximale oppervlakte niet groter zijn dan 2.500 m². Als een gebouwoppervlakte groter is dan deze grenswaarden, dient het gebouw te worden ingedeeld in brandcompartimenten, wanneer men gelijkwaardige oplossingen buiten beschouwing laat.

Op één perceel kunnen verschillende kleine gebouwen samen één brandcompartiment vormen. Een extra beschermde vluchtroute ligt niet in een brandcompartiment, omdat het Bouwbesluit er vanuit gaat dat in een extra beschermde vluchtroute geen brand kan ontstaan. 

Ook zijn voorschriften gesteld aan de weerstand die een scheidingsconstructie tussen het brandcompartiment en een andere ruimte biedt met het oog op branddoor- en brandoverslag.
 

Maximale oppervlaktes per brandcompartiment 

Onderstaand tabel geeft een overzicht van de maximale oppervlaktes per brandcompartiment voor een bepaalde functie en is volgens tabel 2.81 en 2.87 van Bouwbesluit 2012.

Gebruiksfunctie Nieuwbouw (m2) Bestaande bouw (m2)
     
Woonfunctie(geen woonwagen) 1.000 2.000
Bijeenkomstfunctie 1.000 2.000
Celfunctie 1.000 2.000
Gezondheidszorgfunctie 1.000 2.000
Industriefunctie 2.500 3.000
Kantoorfunctie 1.000 2.000
Logiesfunctie 500 1.000
Onderwijsfunctie 1.000 3.000
Sportfunctie 1.000 3.000
Winkelfunctie 1.000 2.000
Overige functies 1.000 2.000
Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Implementatie en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. 

Zo kunnen wij samen
met u complete BHV-plannen opstellen, implementeren, uw medewerkers trainen en u begeleiden met uw BHV-administratie.

Top