Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Kennisbank

Brandbeveiligingsinstallaties

In het Bouwbesluit worden verschillende installaties en voorzieningen voorgeschreven met het oog op de brandveiligheid. Deze installaties hebben tot doel de brandveiligheid in het gebouw te verhogen en/of de inzet van de brandweer te ondersteunen. Naast de in het Bouwbesluit voorgeschreven installaties, zijn er ook veel installaties die als gelijkwaardige oplossing gebruikt worden (zoals sprinklerinstallaties of rook- warmteafvoerinstallaties) of installaties die invloed hebben op de brandveiligheid (zonwering en rolluiken). In dit hoofdstuk worden de verschillende randbeveiligingsinstallaties op hoofdlijnen behandeld. Installaties vereist in het Bouwbesluit:


Overige installaties die van invloed zijn op de brandveiligheid:

Indeling van installaties

De installaties die in een gebouw noodzakelijk zijn, kunnen worden ingedeeld in twee typen installaties:

 1. Technische installatie die voor het gebouw als zodanig noodzakelijk zijn.
  Dit zijn over het algemeen de installaties die noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsvoering en een goed leef comfort. Deze komen dan ook in praktisch alle gebouwen voor en worden geïnstalleerd omdat de gebruikers van het gebouw dat nodig vinden, of omdat het als gevolg van wetgeving (anders dan de brandveiligheid ) noodzakelijk is. Vaak hebben deze installaties een negatief effect op de brandveiligheid. Denk hierbij aan liften, luchtbehandelings- en ventilatiesystemen. Bij deze eerste groep installaties horen ook die installaties, die een directe relatie hebben met het functionele gebruik van een gebouw. Bijvoorbeeld deurvastzetsystemen op deuren in brand- en rookscheidingen. De gebruiker kan hiervoor kiezen indien het niet wenselijk is dat een zelfsluitende deur steeds dicht valt.
 2. Specifieke brandbeveiligingsinstallaties.
  Deze groep installaties is direct bedoeld om de brandveiligheid te vergroten. Enkele voorbeelden van deze systemen zijn: 
  - droge blusleidingen;
  - brandweerliften;
  - brandmeldinstallatie;
  - ontruimingsalarminstallaties;
  - brandblusinstallaties;
  - RWA installatie.

Toetsen en beoordelen van brandbeveiligingsinstallaties

Obex biedt de cursus Brandbeveiligingsinstallaties aan. Na het volgen van deze opleiding wordt verwacht dat u brandveiligheidsinstallaties (bestaand en nieuw) moet kunnen beoordelen. De aangereikte informatie in dit lesboek zal hiervoor slechts een aanzet vormen. Om de diverse installaties te kunnen beoordelen, zult u zich nog verder moeten oriënteren en moeten verdiepen in de installaties.  Daarbij komt dat brandbeveiligingsinstallaties heel verschillend kunnen zijn qua werking en doel. Denk maar aan een werktuigbouwkundige installatie (bijvoorbeeld luchtbehandeling), of een elektrotechnische voorziening (bijvoorbeeld noodverlichting). Voor veel technische installaties bestaan tot nu toe geen (geaccepteerde) Nederlandse of Europese normen. De informatie die nodig is om de brandbeveiligingsinstallatie juist te kunnen beoordelen, moet dan ook op een andere manier worden verkregen. Door specifieke installatieopleidingen te volgen, via internet informatie te zoeken of door informatie op te vragen bij fabrikanten van de betreffende installatie kan veel kennis worden opgedaan. De brandweer maakt veel gebruik van het boek Brandbeveiligingsinstallaties' van de NVBR. Dit boek geeft een overzicht van de technische eisen voor installaties die, onder andere op grond van de bouwregelgeving, zijn vereist. Hierbij wordt opgemerkt dat de inhoud van dit boek een richtlijn is en geen regelgeving.

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Implementatie en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. 

Zo kunnen wij samen
met u complete BHV-plannen opstellen, implementeren, uw medewerkers trainen en u begeleiden met uw BHV-administratie.

Top