Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Obex Opleidingen 088 0088321

Kennisbank

Brandbeveiligingsverordening

In de Wet op de veiligheidsregio is gesteld dat B en W zorg draagt voor het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen bij ongevallen anders dan brand. De Wet op de veiligheidsregio stuurt de Brandbeveiligingsverordening aan, die onder meer het brandveilig gebruik van inrichtingen, niet zijnde bouwwerken, regelt.

In de model-Brandbeveiligingsverordening wordt gesteld dat het verboden is om zonder, of in afwijking van, een gebruiksvergunning, een inrichting in gebruik te hebben of te houden. Het betreft de volgende situaties:

  • Inrichtingen waarin meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn.
  • Inrichtingen waarin aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft.
  • Inrichtingen waarin aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft.
     

De voorwaarden die worden gesteld aan de brandveiligheid, komen overeen met de voorwaarden van het Bouwbesluit 2012.
Ook hier geldt dat aanvullende voorwaarden gesteld kunnen worden op basis van de APV, mits deze niet strijdig zijn met de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

Voor de toetsings- of weigeringsgronden voor een gebruiksvergunning wordt verwezen naar de Wabo. Een nadere omschrijving van de toetsingscriteria is, gezien de diversiteit van de inrichtingen (tenten, hotelboten, kampeerterreinen en dergelijke), niet mogelijk. De weigeringsgronden zijn gelijk aan die bij de Wabo, namelijk: indien de in de aanvraag vermelde wijze van gebruik van de inrichting niet brandveilig is en dit door het stellen van voorschriften ook niet kan worden bereikt.

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Obex Opleidingen 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Top