Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Obex Opleidingen 088 0088321

Kennisbank

Brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen

In artikel 7.7 zijn voorschriften opgenomen voor de opslag van brandbare, niet-milieugevaarlijke stoffen. Hierbij kan gedacht worden aan de opslag van bijvoorbeeld hout, pallets, kratten etc. Degene die de brandbare materialen opslaat, is ervoor verantwoordelijk dat, bij het in brand raken van de opslag op zijn terrein, er geen brand kan ontstaan op een naastgelegen terrein of perceel. Over het algemeen wordt aangenomen dat als bij een brand de stralingsintensiteit op het aangrenzende perceel minder bedraagt dan 15 kW/m2, er geen brandoverslag zal plaatsvinden. Degene die het materiaal opslaat moet, bijvoorbeeld door middel van een brandoverslagberekening, aantonen dat, bij het in brand raken van zijn opslag, de stralingswarmte bij de buren niet groter zal zijn dan de genoemde 15 kW/m2. Is dat wel het geval, dan zal door de verantwoordelijke van de opslag van brandbare materialen aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Een voorbeeld van zo’n maatregel is het aanbrengen van een brandwerende constructie tussen de twee percelen. Ook stelt het artikel eisen aan de bereikbaarheid van de opslag voor blusvoertuigen en de minimale aanwezige capaciteit van bluswater

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Obex Opleidingen 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Top