Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Obex Opleidingen 088 0088321

Kennisbank

Bouwwerk

De definitie van het begrip bouwwerk is niet opgenomen in de Wabo, de Woningwet en het Bouwbesluit. Het begrip vanuit de Model-Bouwverordening is een definitie gegeven. Op basis van jurisprudentie kan worden vastgesteld dat het begrip van overeenkomstige toepassing is op de begrip ´bouwwerk´, zoals opgenomen in de Wabo, Woningwet en het Bouwbesluit.

Vanuit de Model-Bouwverordening is een bouwwerk: `Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of een ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met indirect met de grond verbonden is, hetzij direct hetzij indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren´.

 

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Obex Opleidingen 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Top