Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Obex Opleidingen 088 0088321

Kennisbank

Bouwverordening

In de Woningwet is bepaald dat elke gemeente een Bouwverordening moet vaststellen. Bijna altijd wordt hiervoor de model-Bouwverordening van de VNG gebruikt. Deze verordening bestaat na de inwerkingtreding van het Bouwbesluit
2012 nog steeds. Echter in het kader van de brandveiligheid heeft de Bouwverordening geen taak meer. Uitzondering hierop is de Wabo waarin staat vermeld dat een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig is bij: “Bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen wordt verschaft”. Gemeenten mogen van het aantal personen afwijken, mits vermeld in de Gemeentelijke Bouwverordening. De afwijking mag slechts naar beneden zijn.

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Obex Opleidingen 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Top