Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Obex Opleidingen 088 0088321

Kennisbank

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit bestaat uit totaal 9 hoofdstukken. De hoofdstukken 1, 2 en 6 zijn de hoofdstukken die betrekking hebben op brandveiligheid

Hoofdstuk 1 - Geeft een overzicht van de algemene bepalingen en begrippen
Hoofdstuk 2 - Geeft de bepalingen met betrekking tot brandveiligheid in de volgende afdelingen:
 * Beperking van brand
* Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook
* Vluchtroutes
* Sterkte bij brand
* Beperking van het ontwikkelen van brand en rook
* Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie

Per afdeling wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en bestaande bouw. De Eisen voor nieuwbouw geven het miniumum niveau aan waar nieuw te bouwen bouwwerken aan moeten voldoen. De eisen voor bestaande bouw geven het minimumniveau aan waaraan bestaande bouwwerken moeten voldoen.

Hoofdstuk 6 - Bevat voorschriften op het gebied van installaties. Deze warenvoorheen beschreven in het Bouwbesluit 2003, het Gebruiksbesluit 2008 en de gemeentelijke bouwverorderingen en zijn nu geüniformeerd en samengebracht in één hoofdstuk. Het betreft de volgende afdelingen voor brandveiligheid:
* Tijdig vaststellen van brand (brandmeldinstallatie)
* Vluchten bij brand (ontruimingsalarminstallatie)
* Bestrijden van brand
* Bereikbaarheid van hulpdiensten

De voorschriften van hoofdstuk 6 gelden voor zowel bestaande als voor nieuwbouw. 

Doelstellingen Bouwbesluit

 • Ongevallen voorkomen
 • Het onstaan van brand voorkomen
 • Een eventuele brand beheersbaar houden
 • HEt voorkomen van schade aan omliggende gebouwen van derden

De eisen uit het Bouwbesluit hebben betrekking op:

 1. De uitvoering van bouwwerkzaamheden
 2. Het bouwen, verbouwen en plaatsen van bouwwerken
 3. De staat van bestaande bouwwerken, open erven en terreinen
 4. Het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen
 5. De uitvoering van sloopwerkzaamheden

En dat niet alleen op het gebied van brandveiligheid, maar in het kader van:

 • Veiligheid
 • Gezondheid
 • Bruikbaarheid
 • Energiezuinigheid en milieu
 • Installaties

De wettelijke basis voor het Bouwbesluit is terug te vinden in artikel 2 van de Woningwet.

De gebouwen die onder het bouwbesluit vallen, zijn verdeeld in verschillende gebouwtypen of gebruiksfuncties. Het bouwbesluit kent 12 gebruiksfuncties:

Regeling Bouwbesluit (de ministeriële regeling)

Het Bouwbesluit verwijst naar normen. Via een ministeriële regeling wordt aangegeven welke versie van normen van toepassing is. Tevens worden er aanvullende voorwaarden gesteld. Deze ministeriële regeling heet de Regeling Bouwbesluit. Waarom via deze weg? Het aanpassen van een AMvB, zoals het Bouwbesluit, is een lange procedure. Indien er een nieuwe versie van een norm is en deze aangestuurd dient te worden door het Bouwbesluit, neemt dit veel tijd in beslag. Om de aansturing van nieuwe normen te optimaliseren, is ervoor gekozen de verwijzing naar de versie van een norm op te nemen in een regeling. Een dergelijke regeling is eenvoudiger en vooral sneller aan te passen. In de Regeling Bouwbesluit wordt niet alleen aangeven welke versie van een norm toegepast moet worden, ook kunnen er nadere voorwaarden worden gesteld. Zo kan worden aangeven dat een gedeelte van een norm niet van toepassing is, of dat zaken in een norm anders moeten worden gelezen. Dit wordt ‘amenderen’ genoemd. Voor het toepassen van normen is het dus noodzakelijk om uit te zoeken welke versie van toepassing is en of er nog aanvullende voorwaarden opgenomen zijn. De Regeling Bouwbesluit geeft tevens de mogelijkheid om technische voorschriften op te nemen. Een voorbeeld hiervan is de bepalingsmethode voor de opvang- en doorstroom capaciteitsberekening.

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Obex Opleidingen 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Top