Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Obex Opleidingen 088 0088321

Kennisbank

Blusmiddelen

Volgens het Bouwbesluit kunnen draagbare en mobiele blussers worden geëist als de aanwezigheid van brandslanghaspels niet toereikend is.In de woonfunctie voor kamergewijze verhuur moet in de gezamenlijke keuken en tenminste 1 blusmiddel per bouwlaag aanwezig zijn.Aan de mobiele blusmiddelen moet minimaal 1 keer per 2 jaar adequaat onderhoud worden gepleegd. Dit onderhoud moet plaatsvinden op basis van de NEN 2559. Op dit punt is de wet conflicterend met de NEN norm.

De norm spreekt over onderhoud 1 keer per jaar en de wet over 1 keer per 2 jaar. In de praktijk worden de blussers jaarlijks gecontroleerd. Blusmiddelen moeten duidelijk zichtbaar worden opgehangen. Is dat niet het geval dan moeten de blusmiddelen worden aangeduid met een pictogram zoals aangegeven in de NEN 3011.

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Obex Opleidingen 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Top